Danone rozwija eksport produktów mlecznych z polskiej fabryki

Już teraz ponad 20 krajów z Europy oraz USA to odbiorcy produktów mlecznych Danone produkowanych w Polsce. Systematycznie rośnie liczba wariantów produktowych trafiających poza granice kraju, a firma Danone w Polsce deklaruje dalszy rozwój eksportu do Europy. Za produkcję i dystrybucję krajową oraz zagraniczną odpowiada Fabryka Danone w Bieruniu, która jest kluczowym miejscem dla firmy w całym regionie.

Wartość eksportu produktów mlecznych wycenia się Polsce na ponad 5 miliardów złotych . Jest to obszar, który ciągle się rozwija, a zagraniczne zapotrzebowanie na produkty mleczne produkowane w Polsce stale rośnie. Tendencja ta sprzyja rozwojowi fabryki Danone w Bieruniu.

Danone stawia na Polskę rozwijając eksport

Fabryka Danone w Bieruniu stała się w ciągu ostatnich 3 lat ważnym centrum produkcyjnym w regionie. Modernizacja, która zakończyła się w 2017 roku, znacznie zwiększyła potencjał produkcyjny fabryki oraz jej unikatowość w regionie. Bieruń jest obecnie jedynym miejscem w Europie w strukturach DANONE, gdzie powstają jogurty pitne powyżej 100 g oraz jogurty i serki w wygodnych saszetkach, które pozwalają na przechowywanie produktów poza lodówką do 6 godzin. Tutaj wytwarzany jest również lider na rynku serków homogenizowanych w Polsce – Danio.

„Taka specjalizacja w produkcji stanowi dla nas silną przewagę konkurencyjną w Europie wśród fabryk Danone oraz potwierdza strategiczną rolę bieruńskiej fabryki w globalnych strukturach DANONE. Produkty, które tworzy zespół zaangażowanych specjalistów, trafiają do ponad 20 krajów, głównie z rejonu Europy Zachodniej, a skala eksportu, jak i liczba wariantów produktowych wysyłanych poza granice naszego kraju, systematycznie rośnie. Jestem dumny z tego, że jakość produktów z Bierunia ceniona jest przez konsumentów w wielu krajach.” mówi Rafał Piwowarski, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Pozytywny wpływ Danone na polską gospodarkę

Siła eksportowa oraz mocna pozycja Danone na polskim rynku – lider rynku produktów mlecznych w swojej kategorii produktowej, z 23% udziałem wartościowym – wpływają na rozwój polskiej gospodarki. Zgodnie z modelem przepływów międzygałęziowych , firma generuje nie tylko bezpośredni, najbardziej widoczny wpływ np. Danone zatrudnia ponad 1 000 pracowników w Polsce. Każda firma, działająca na danym rynku, w sposób pośredni wpływa również na rozwój powiązanych
z nią gałęzi i podmiotów gospodarki.

Łączna liczba etatów, utrzymanych w gospodarce w Polsce, dzięki działalności spółki Danone w 2017 roku, wyniosła w 2017 roku ponad 5 000, a suma wynagrodzeń – prawie 230 mln zł. Łączna wartość dodana, czyli wkład firmy w proces produkcji dóbr i usług, wygenerowana dzięki działalności Danone w 2017 roku była na poziomie 1 mld zł – taka wartość pozwoliłaby na budowę placów zabaw dla wszystkich przedszkoli w Polsce .

„Nasz wkład w rozwój gospodarki krajowej oraz gospodarek regionów nie ogranicza się do tworzenia wartości dodanej, miejsc pracy i wynagrodzeń – również poprzez odprowadzanie podatków i opłat, wspieramy finansowanie wielu zadań w tym m.in. związanych z: budową dróg, inwestycjami w ochronę środowiska, inwestycjami socjalnymi, zdrowotnymi czy edukacyjnymi. W samym 2017 roku całkowita wartość odprowadzonych podatków, do budżetu krajowego oraz miast, gdzie prowadzimy swoją działalność, wyniosła prawie 35 mln zł.” mówi Katarzyna Owsianko, Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej grupy spółek DANONE.

Źródło: DANONE