Dania walczy z salmonellą

Redukcja maksymalnego poziomu obecności salmonelli w tuszach wieprzowych do 1% do 2013 r. (wobec 1,2% w obecnym planie), to główne założenia nowego planu walki z salmonellozami u trzody chlewnej. Nowy plan zakłada dalsze zmniejszenie ryzyka zakażenia stad.

Stada trzody mają być monitorowane i dzielone na kategorie – w zależności od stopnia zakażenia – od 1 do 3. To inicjatywa przemysłu przetwórczego, zgodnie z którą producenci dostarczający do rzeźni zwierzęta z kategorii 2 i 3 będą mieć nakładane grzywny. Kategoria 3 – będzie objęta specjalnymi przepisami w zakresie uboju. Monitoringiem będzie również objęta obecność salmonelli w świeżym mięsie w rzeźniach.
Początkowo wysiłki zostaną skierowane na zwalczenie szczepu salmonella typhimurum DT104, w późniejszym okresie plan zwalczania obejmie również inne szczepy bakterii. Duńczycy mają nadzieję, że te nowe inicjatywy i działania pozwolą umocnić ich wysoką pozycję na konkurencyjnym światowym rynku wieprzowiny oraz poprawią bezpieczeństwo produkowanej przez nich żywności.