Dalsze spadki cen zbóż

Miniony tydzień przyniósł dalsze spadki cen ziarna na rynku krajowym. Rośnie bowiem podaż ziarna na rynku. Wielu rolników straciło nadzieję na wzrost cen zbóż i próbuje jak najszybciej sprzedać ubiegłoroczne zbiory. N

Tak więc sprzedających jest coraz więcej podczas gdy przetwórnie zazwyczaj kupują zboże pod bieżące potrzeby po satysfakcjonujących je cenach. Wynika to z faktu, iż ciągle dysponują one zapasami ziarna. W odniesieniu do zbóż paszowych, najbardziej tanieje pszenica paszowa. W minionym tygodniu, ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez wytwórnie wahały się w przedziale od 450 PLN/t do 500 PLN/t. Ceny oferowane za kukurydzę są wyższe, gdyż lokalnie brakuje tego zboża – wahają się one od 470 PLN/t do 520 PLN/t (ceny netto, loco punkt skupu). Najniższe ceny notowane są na wschodzie i południu kraju, a najwyższe w regionach północnych.

W minionym tygodniu, ani na WGT, ani na giełdzie Rolpetrol nie zanotowano żadnej transakcji sprzedaży ziarna zbóż. Według notowań giełdowych, w piątek 20/03 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji)kształtowały się w przedziale 520-530 PLN/t (520-540 PLN/t przed tygodniem, a ceny pszenicy paszowej – 450-490 PLN/t (480-490 PLN/t). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 370-380 PLN/t (380-390 PLN/t), jęczmienia paszowego – 430-460 PLN/t (455-460 PLN/t), a kukurydzy – 475-520 PLN/t (475-520 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

info. T. Szymańczak/MIR
foto: Wrp.pl