Czynsz za ziemię w górę

Po integracji Polski z Unią Europejską odnotowano wyraźny, nawet gwałtowny wzrost cen i czynszu dzierżawnego za grunty rolne na rynku prywatnym jak i państwowym (ANR). Systematycznie spadała liczba zawieranych transakcji i powierzchniowy wolumen obrotu, co wynikało również ze zmniejszania się zasobów państwowej ziemi.

Średni czynsz ze wszystkich trwających umów dzierżawy ANR za grunty rolne na koniec 2006 r. wynosił 2,62 dt pszenicy za 1 ha. Na rynku państwowym w latach 1994 -2003 czynsz oscylował od 1,6 do 2,5 dt pszenicy za 1ha. Po wstąpieniu Polski do UE można było zaobserwować tendencję wzrostową czynszów dzierżawnych uzyskiwanych przez ANR: w 2004 r. 3,5 dt/ha, w 2005 r. – 3,8 dt/ha. Ta tendencja utrzymała się również w roku 2006, kiedy wzrost średniego poziomu czynszu wyniósł ponad 5%, do 4,0 dt pszenicy za 1 ha.

Faktyczna jego wysokość zależała m.in. od wzrostu cen pszenicy. Uwzględniając średnią arytmetyczną cenę 1 dt pszenicy z I i II pół. 2006 r. (43,87 zł) – czynsz 1 ha gruntów rolnych ANR, wydzierżawionych w tym roku, wyniósł 175 zł/ha (w 2005 r. – 150 zł/ha).
Najwyższy czynsz dzierżawny w 2006 r. ANR uzyskiwała w województwach: dolnośląskim (8dt/ha), wielkopolskim (ok. 7,9dt/ha).

źródło: Grażyna Kapelko, ANR, na podst. ZGZ