Czynsz w górę, ceny gruntów stabilne

Własności Rolnej Skarbu Państwa w II kwartale 2007 roku wyniosła 9 174 za 1 ha i była wyższa od analogicznej ceny w I kwartale br. o 197 zł (tj. o 2%). Wzrost średniej ceny nastąpił w grupach obszarowych do 1 ha (ponad 15 500 zł/ha), między 1 a 10 ha (ponad 10 tys. zł/ha) oraz w przedziale między 100 a 300 ha (9 400 zł/ha). Natomiast spadek cen odnotowano w przypadku nieruchomości od 10 do 100 ha i powyżej 300 ha.

Agencja najdrożej sprzedawała grunty rolne w województwach – wielkopolskim, śląskim, małopolskim – powyżej 13 tys. zł za 1 ha, a najtaniej w województwach – lubelskim (6 700 zł/ha), podkarpackim (7 500 zł/ha) i podlaskim (7 600 zł/ha).

W omawianym okresie wydzierżawiono około 27 tys. ha. Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa w odniesieniu do czynszu dzierżawnego w nowo zawieranych umowach. W II kwartale wyniósł on równowartość 6,2 dt pszenicy za 1 ha (wzrost o prawie 13 %), wobec 5,5 dt w I kwartale 2007 r. oraz przeciętnej, rocznej 4,0 dt dla roku 2006. Po drastycznym wzroście cen w roku ubiegłym, obecnie obserwujemy dynamiczny wzrost czynszu dzierżawnego, szczególnie w województwie podlaskim, gdzie niezagospodarowanych gruntów jest bardzo mało, a popyt wśród rolników bardzo duży.W pierwszym półroczu 2007 roku Agencja sprzedała 57 tys. ha. gruntów. Półroczny plan sprzedaży został wykonany w 112,2%.

W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadal znajduje się ok. 2 mln 500 tys. ha, w tym prawie 1 mln 900 tys. ha pozostaje w dzierżawie, natomiast do rozdysponowania jest 350 tys. ha, najwięcej w województwach: zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, lubuskim, i pomorskim. Natomiast bardzo mało państwowych nieruchomości rolnych znajduje się na terenie województw: małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i podlaskiego.

Grażyna Kapelko
ANR
na podst. ZGZ