fbpx

Czym odchwaszczać łubin? Sprawdź, jakie herbicydy zastosować

Niestety ze względu na niewielki areał uprawy łubinów asortyment substancji czynnych herbicydów jest nadal bardzo ograniczony. A szkoda bo łubiny to bardzo wdzięczna i przydatna roślina do uprawy na glebach słabszych, przepuszczalnych o odczynie kwaśnym oraz jako ratunek dla gleb tzw. „zmęczonych”.

Herbicydy przedwschodowe

W terminie przedwschodowym, bezpośrednio po siewie łubinów (żółtego, wąskolistnego i białego), jednak nie później niż do 5 dni (BBCH 00-01/2), można zastosować dwie pojedyncze s.cz. herbicydów.

Samasz loteria - baner

Pierwszą jest pendimetalina (np. Stomp Aqua 455 CS), którą stosuje się w maksymalnej zalecanej dawce wynoszącej 2,6 l/ha. Dawka ta bardzo dobrze ogranicza chwastnicę jednostronną, wiechlinę roczną, fiołka polnego i trójbarwnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, komosę białą, pokrzywę żegawkę, przetacznika perskiego, rdest ptasi i plamisty, rzodkiew świrzepę, rumian polny i tasznika pospolitego.

Drugą, którą możemy użyć jest prosulfokarb (np. Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Fantasia 800 EC, Krum 800, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC, Tiara 800 EC). Herbicydy zawierające tę substancję, można stosować bezpiecznie w łubinach, pod warunkiem, że będą zasiane na głębokości 3-5 cm. Środki te stosuje się w dawce 3,0-4,0 l/ha, który ogranicza, takie chwasty jak: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy i perski oraz przytulia czepna.

W celu zwiększenia skuteczności działania i poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów oraz (przynajmniej częściowego) zabezpieczenia plantacji łubinów przed zachwaszczeniem wtórnym, można sporządzić i zastosować mieszaninę zbiornikową dwóch s.cz pendimetalina + prosulfokarb (np. Stomp Aqua 455 CS w dawce 2,0 l/ha + Boxer 800 EC w dawce 3,0 l/ha).

W sprzedaży dostępna jest również gotowa, handlowa mieszanina dwóch s.cz., tj. pendimetalina i dimetenamid-P (np. Dimetic Duo 462,5 EC, Wing P 462,5 EC), którą można stosować do ochrony łubinów (żółtego, wąskolistnego i białego) w terminie przedwschodowym, najlepiej bezpośrednio po ich siewie (BBCH 00). Maksymalna zalecana dawka przewidziana do skutecznego zwalczania chwastnicy jednostronnej, gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, przytuli czepnej, rdestu ptasiego i tobołków polnych, wynosi 4,0 l/ha.

Herbicydy powschodowe

W terminie powschodowym do ochrony , ale tylko przed chwastami jednoliściennymi, można zastosować graminicydy. Plantatorzy do dyspozycji posiadają 4 s.cz., tj. chizalofop-P etylowy, fluazyfop-P butylowy, propachizafop i kletodym.

Chizalofop-P etylowy (np. Achiba 05 EC, Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Lampart 05 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Targa Super 05 EC, Taurus 05 EC), które można stosować od fazy 1 liścia łubinów do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59). Preparaty te w dawce 2,5 l/ha, służą do zwalczania samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, włośnicy sinej, wyczyńca polnego, życicy wielokwiatowej oraz perzu właściwego.

Fluazyfop-P butylowy (np. Frequent (dawka 3,0 l/ha), Privium 125 EC (dawka 2,0 l/ha) i Trivko (dawka 1,6 l/ha) oraz Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC (dawka 1,7 l/ha) i Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Grastop 150 EC (dawka 2,5 l/ha), które można stosować po wykształceniu przez łubiny, minimum 2 liści (BBCH 12) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50). W maksymalnej zalecanej dawce, graminicydy te skutecznie zwalczają następujące chwasty: chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, miotła zbożowa, owies głuchy, stokłosa bezostna, włośnica sina i zielona, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, wiechlina łąkowa oraz perz właściwy.

Kletodym (np. Cegorian Extra 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Select Super 120 EC). Preparaty te można stosować od fazy 2 liścia łubinów do fazy gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 12-51). Środki te w dawce 0,8 l/ha, skutecznie zwalczają jedynie roczne chwasty jednoliścienne, tj. samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna i owies głuchy.

Propachizafop (np. Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC). Graminicydy te można stosować od fazy 3 liści łubinów (BBCH 13) w dawce 0,7-1,5 l/ha. Niższa dawka służy do skutecznego zwalczania chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, palusznika krwawego, samosiewów zbóż, włośnicy sinej i zielonej oraz życicy trwałej. Natomiast do efektywnego ograniczenia perzu właściwego, dawka musi być zwiększona do 1,5 l/ha.

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.