Czy zniesienie ceł antydumpingowych obniży ceny nawozów?

fot. S. Skrzysz

Wobec pogarszającej się sytuacji na rynku nawozów UAN (RSM), europejskie organizacje rolnicze apelują do Komisji Europejskiej  o porzucenie środków antydumpingowych.

Cena nawozów, zwłaszcza roztworu saletrzano-mocznikowego stale wzrasta we wszystkich krajach UE. Jak podkreśla Copa – Cogeca  sytuacja ta ma związek z rosnącym światowym popytem na gaz i cenami za transport morski, a także niewystarczającą konkurencją na wewnątrz rynku UE.

Według Copa – Cogeca jednak najważniejszą przyczyną zbyt małej konkurencji na jednolitym rynku jest wdrożenie przez Komisję Europejską w 2019 roku cła antydumpingowego na UAN pochodzące z krajów będących głównymi producentami.

To rozwiązanie zostało wprowadzone w 2019 roku w wyniku skargi przedstawicieli unijnego przemysłu nawozowego, której podstawy są dziś bezzasadne. Ceny roztworu saletrzano – mocznikowego podwoiły się od 2017-18 r., czyli okresu odniesienia stanowiącego podstawę podjęcia decyzji o nałożeniu cła antydumpingowego. Rolnicy wydają w tej chwili każdego roku ponad 210 mln euro na podatek, który trafia do kieszeni unijnych producentów nawozów, którzy nie potrzebują tych środków, aby osiągnąć dochód.

Ta zbędna przeszkoda dla importu doprowadziła do małej konkurencji i braków towarowych, co daje pole dostawcom do spekulacji na niespotykaną skalę. I tak oto mamy do czynienie nie tylko z galopującymi cenami, ale i z brakami produktu, który byłby dostępny na rynku – mówi Jean Baptiste Boucher, dyrektor Biura Prasowego Copa – Cogeca. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia, a Copa -Cogeca w kwietniu 2021 roku złożyła wniosek o zawieszenie tego środka. Komisja w dalszym ciągu analizuje naszą prośbę- dodaje.

W ocenie największych europejskich organizacji rolniczych  Unia Europejska została mocno dotknięta tym antydumpingowym rozwiązaniem, ponieważ nawozy stanowią znaczną część kosztów produkcji, które ponoszą europejscy rolnicy oraz 40 proc. kosztów ponoszonych przez producentów ziarna. W przypadku użytkowników, same UAN stanowią 26 proc. kosztów operacyjnych w Europie. Utrzymanie tego środka antydumpingowego uniemożliwia funkcjonowanie sprawiedliwego i przejrzystego rynku, na którym UAN mógłby wesprzeć mierzenie się z wyzwaniami w zakresie zrównoważoności. Rzeczywiście, UAN także dobrze dopasowuje się do narzędzi i technologii precyzyjnego rolnictwa, pozwalając na lepszą wydajność.

Copa – Cogeca nie sprzeciwia się środkom antydumpingowym pod warunkiem, że są one uzasadnione i odpowiednio stosowane. A tak nie jest w przypadku UAN.

W obliczu bardzo niepokojącej sytuacji, rolnicy-członkowie Copa-Cogeca rozpoczęli w mediach społecznościowych akcję #DumpTheAntidumping (porzuć środki antydumpingowe), której celem jest skłonienie Komisji Europejskiej do tego, aby ponownie wszczęła dochodzenie. Zdaniem Copa – Cogeca jest to jedyne rozwiązanie pozwalające zakończyć stosowanie tego antydumpingowego środka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności