fbpx
Strona głównaPrawo i finanseCzy znajdą się pieniądze na zakup sprzętu do utrzymania urządzeń melioracji wodnej?

Czy znajdą się pieniądze na zakup sprzętu do utrzymania urządzeń melioracji wodnej?

Rolnicy domagają się od resortu rolnictwa wprowadzenia zmian w poddziałaniu 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polegających na włączeniu do kosztów kwalifikowalnych podatku VAT oraz umożliwieniu rolnikom ubiegania się o pomoc na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.

Jak się udało nam ustalić, obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywane są zmiany w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętym PROW 2014–2020.  Jedna ze zmian polega na  umożliwieniu spółkom wodnym oraz związkom spółek wodnych ubieganie się o refundację VAT, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.

– W uchwale nr 196 z dnia 16 lutego 2021 roku Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował zmiany w tym instrumencie wsparcia. Propozycje zawarte w tej uchwale przekazane zostaną do Komisji Europejskiej (KE) z prośbą o ich akceptację. Po akceptacji zmian przez KE dostosowane zostaną przepisy krajowe, tak aby zaproponowane rozwiązania mogły być wdrożone – informuje Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnosząc się do propozycji włączenia rolników, posiadających grunty szczególnie narażone na podtopienie, do grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy, MRiRW  wyjaśnia, że określając beneficjentów pomocy, którymi są  spółki wodne oraz związki spółek wodnych utworzone do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej, kierowano się potrzebą jak najbardziej efektywnego wykorzystywania zakupionego sprzętu, który ma służyć grupie rolników oraz wzięto pod uwagę dostępny limit środków na realizację inwestycji.

– Jednocześnie informuję, że procedowana jest również zmiana w tym instrumencie, polegająca na wprowadzeniu robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych do grupy zadań, na które można otrzymać pomoc. Operacje będą realizowane przez spółki wodne lub związki spółek wodnych na obszarach zmeliorowanych, w celu zminimalizowania negatywnych skutków suszy lub zalania, podtopienia lub nadmiernego uwilgocenia, spowodowanego przez powódź lub deszcz nawalny – dodaje Gembicka.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który w najbliższym czasie zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.