Czy znajdą się pieniądze na odszkodowania za utylizację chorych zwierząt?

fot. poglądowa, K. Drozd

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o usprawnienie systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt.

Według izb rolniczych konieczne jest wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, które usprawnią system i umożliwią rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń losowych związanych z zachorowaniem zwierząt.

– Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) przewiduje możliwość ubezpieczenia bydła i innych zwierząt gospodarskich – koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od uboju z konieczności. Do polis zawieranych z zakładem ubezpieczeń od ryzyka uboju z konieczności przewidziane są z budżetu państwa dopłaty dla producentów rolnych do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia tego typu zdarzeń losowych. Jednak jest to przepis martwy, ponieważ zakłady ubezpieczeń nie chcą zawierać polis ubezpieczenia od uboju z konieczności lub stosują wysokie stawki, nieopłacalne dla rolników – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Izby rolnicze postulują również do resortu rolnictwa o wprowadzenie możliwości uzyskania dofinansowania w postaci odszkodowania za zutylizowanie chorych zwierząt.

– Proponujemy odszkodowanie w wysokości 600-800 zł/szt. Kwota ta wynika z porównania cen w przypadku utylizacji i cen rynkowych mięsa spożywczego. Przyjęcie zaproponowanych przez nas  rozwiązań przyczyni się również do bardziej humanitarnego podejścia kupców w opisanych sytuacjach – dodaje Szmulewicz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności