Czy w Twoim gospodarstwie jest bezpiecznie? Zgłoś je do konkursu!

Już po raz czternasty KRUS ogłosiła konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. Zachęcamy Państwa do udziału w nim, do wygrania są cenne nagrody, w tym wysokiej jakości ciągnik.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogosiła kolejną już, 14.edycję konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Do udziału w konkursie zachęcamy właścicieli zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Jest to nie tylko szansa na zaprezentowania swojego gospodarstwa i zdobycia cennej wiedzy, ale też wygrania nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez prezesa KRUS.
Złoszenia można nadsyłać poprzez formularz na stronie internetowej KRUS oraz w placówkach terenowych i oddziałach regionalnych kasy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija wraz z końcem marca 2016 roku.
 
Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno pod względem liczby nadsyłanych zgłoszeń, jak i instytucji, organizacji, czy firma wspierających konkurs. Jest on organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Co roku, jest on też objęty patronatem Prezydenta RP.
 
Plebiscyt ten jest formą działania prewencyjnego prowadzonego przez KRUS, którego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. W poprzednich edycjach udział wzięło łącznie ponad 16 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa są oceniane przez komisje regionalne na poszczególnych szczeblach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
 
Renata Struzik, źródło: KRUS