fbpx
Strona głównaCenyrynek żywnościCzy Unia Europejska ograniczy import żywności do krajów wspólnoty?

Czy Unia Europejska ograniczy import żywności do krajów wspólnoty?

Za tym wg Jana Jakubova z Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego optują europosłowie. Według przedstawionego przez niego stanowiska, UE potrzebuje także ambitnej i popartej nauką strategii powstrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej, która zabezpieczy ekologiczną, ale także gospodarczą równowagę unijnych gospodarstw i lasów.

Różnorodność biologiczna ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania trwałych i odpornych systemów żywnościowych UE oraz bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie długoterminowej.

– W tym celu UE potrzebuje nowej ambitnej strategii, popartej konsensusem naukowym i opartej na zrównoważeniu środowiskowym, ale także społecznym i gospodarczym – oświadczyła w czwartek 4 marca Komisja Rolnictwa w Parlamencie Europejskim w swojej opinii dla wiodącej komisji ds. Środowiska w sprawie unijnej strategii różnorodności biologicznej do 2030 r.

Zdaniem członków Komisji Rolnictwa wspólna polityka rolna (WPR) odgrywa kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej terenów rolniczych. Dlatego chcą, aby sektory rolnictwa i leśnictwa zostały włączone do debaty na temat ochrony różnorodności biologicznej i nalegają na zapewnienie zachęt do ochrony różnorodności biologicznej.

Według Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim nowe środki i cele muszą wynikać z oceny skutków oraz wszechstronnej, opartej na nauce i dowodach, oceny ich skutków w całej UE .

Posłowie chcą sprawdzić ich łączny wpływ na społeczną i gospodarczą równowagę rolnictwa, leśnictwa, obszarów wiejskich i bezpieczeństwa żywnościowego w UE oraz ocenić potencjalne ryzyko przeniesienia utraty różnorodności biologicznej do krajów spoza UE poprzez zastąpienie lokalnej produkcji importem.

Ich zdaniem rolnicy potrzebują większego zestawu alternatywnych, skutecznych, niedrogich i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w zakresie ochrony upraw, jeśli będą dalej ograniczać stosowanie chemicznych pestycydów. Chcą, aby Komisja Europejska ulepszyła istniejące przepisy, aby przyspieszyć przyjmowanie nowych alternatywnych środków ochrony roślin o mniejszym wpływie na środowisko i wzywają do odpowiednich zachęt i rekompensat dla tych, którzy podejmują zrównoważone praktyki ochrony roślin.

W odpowiedzi na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zwiększenia obszarów objętych ścisłą ochroną posłowie do PE nalegają, aby umożliwić rolnikom prowadzenie działań zgodnych z celami ochrony lub nawet pozytywnie przyczyniać się do różnorodności biologicznej. Zachęcają również państwa członkowskie do rekompensat rolnikom za wyznaczone obszary chronione i ściśle chronione w ramach sieci Natura 2000 oraz za zwiększone koszty produkcji ze względu na środki ochrony i ochrony.

– W przyjętym tekście stwierdza się, że zwiększenie i zachowanie zmienności genetycznej ma kluczowe znaczenie dla promowania różnorodności. Posłowie wzywają Komisję do promowania zmian w unijnych przepisach dotyczących rozmnażania wegetatywnego, które zachęcają do zachowania zmienności genetycznej tradycyjnych europejskich odmian „w gospodarstwie”. Chcą również, aby państwa członkowskie lepiej chroniły rodzime i rodzime rasy zwierząt w UE i zapobiegały utracie tej różnorodności biologicznej – informuje Jan Jakubov z Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego .

Posłowie chcą też, aby władze krajowe ściślej kontrolowały stosowanie substancji szkodliwych dla zapylaczy, aby stawić czoła ich wysokiej śmiertelności w całej UE. Wsparcie w ramach przyszłej WPR nie może osłabiać usług zapylania, podkreślają posłowie, wzywając państwa członkowskie do uwzględnienia środków ukierunkowanych na różne grupy zapylaczy w swoich strategicznych planach WPR.

Posłowie ponownie wzywają państwa członkowskie do wykorzystywania planów strategicznych WPR, aby zachęcić rolników do odłożenia co najmniej 10% swoich gruntów na obszary korzystne dla różnorodności biologicznej, na przykład żywopłoty, pasy buforowe, obszary niestosowania chemikaliów i tymczasowo odłogowane. Chcą również, aby Komisja promowała przyjazne dla środowiska metody produkcji, które optymalizują wykorzystanie zasobów naturalnych, chronią glebę, wodę i powietrze oraz promują różnorodność biologiczną.

Według Komisji Rolnictwa strategia powinna pomóc rolnikom skuteczniej zarządzać składnikami odżywczymi, w tym poprzez innowacyjne technologie i rozwiązania, a państwa UE powinny uwzględnić środki w tym celu w swoich krajowych planach strategicznych . Posłowie chcą również, aby Komisja i państwa członkowskie wspierały dalsze badania nad usługami ekosystemu gleby oraz zwiększały wsparcie dla wydajnych systemów nawadniania i zrównoważonej gospodarki wodnej.

Zdaniem posłów ochrona różnorodności biologicznej musi iść w parze z dobrze prosperującym sektorem leśnym i zrównoważoną biogospodarką. Wzywają państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań w celu zwalczania nielegalnego wyrębu i utraty różnorodności biologicznej oraz lepszej ochrony lasów pierwotnych.

– Wszystkie umowy handlowe UE powinny promować różnorodność biologiczną, a import powinien być zgodny z unijnymi standardami zrównoważonego rozwoju stosowanymi przez unijnych rolników – twierdzą posłowie. Nalegają również na wstrzymanie importu produktów rolnych – podsumowuje Jakubov.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.