Czy supermarkety nadmiernie wykorzystują swoją pozycję na rynku?

Przeciętny obywatel UE co najmniej raz w tygodniu wybiera się na zakupy do hipermarketu. Klientów przekonują darmowy parking, deklaracje niskich cen oraz to, że wszystkie produkty dostępne są w jednym miejscu. Tymczasem już nie tylko ze strony alterglobalistów rosną obawy wobec działalności wielkich sieci handlowych. W poniedziałek, 18 stycznia Parlament wydał oświadczenie, w którym domaga się, by Komisja Europejska zbadała, czy supermarkety nie nadużywają dominującej pozycji na rynku.

Według danych z 2005 roku, lwia część rynku detalicznego w całej Europie należy czterech gigantów: francuskiego Carrefoura, Tesco z Wielkiej Brytanii oraz niemieckich grup Metro i Rewe.
W Niemczech, we Francji, w Irlandii i w Szwecji, pięciu największych detalistów kontroluje aż siedemdziesiąt procent rynku artykułów spożywczych. W samej Wielkiej Brytanii, co siódmy funt z portfeli konsumentów trafia do kasy w którymś z blisko dwóch tysięcy supermarketów Tesco.
W Polsce, od lat dziewięćdziesiątych trwa lawinowa ekspansja supermarketów. Wielkie sieci handlowe tylko między 2005 a 2006 rokiem zwiększyły swój udział w rynku o ponad szesnaście procent. Wciąż jednak polski rynek jest jednym z najbardziej rozdrobnionych w Europie. Prawdziwy boom na hipermarkety dopiero przed nami, mówią eksperci.

Posłowie zaniepokojeni dominacją handlowych gigantów
Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu plenarnym w Brukseli, 31 stycznia 2008 roku przyjął oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania przez wielkie sieci handlowe dominującej pozycji na rynku wewnętrznym w stosunku do konsumentów, dostawców i pracowników. Pod deklaracją złożyło podpis 439 posłów, czyli większość Izby.
W poniedziałek, 18 lutego, po otwarciu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, przewodniczący Hans-Gert Pöttering ogłosił, iż oświadczenie stanowi od tej chwili oficjalne stanowisko Parlamentu.
Akcję zbierania podpisów przeprowadziło pięcioro posłów, współautorów dokumentu: Caroline Lucas z Wielkiej Brytanii i Helene Flautre z Francji (grupa Zielonych), Harlem Desir z Francji i Gyula Hegyi z Węgier (grupa Socjalistów) oraz Janusz Wojciechowski z grupy Unii na rzecz Europy Narodów.
Posłowie chcą, aby Komisja pilnie zbadała wpływ koncentracji handlu detalicznego na sytuacje rynkową. W obrocie detalicznym ceny produktów spożywczych rosną, podczas gdy dochody rolników spadają. Organizacje rolnicze alarmują, że wielkie sieci handlowe wykorzystują swoją dominująca pozycję na rynku i dyktują własne nieuczciwe warunki handlowe, między innymi bardzo długie terminy płatności..
Parlament zwrócił się do Komisji Europejskiej o zbadanie sytuacji oraz, jeśli będzie to konieczne, zaproponowanie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą zapobiec ewentualnemu naruszaniu prawa o konkurencji na rynku wewnętrznym.
Swoje poparcie dla wniosku poselskiego wyraziły międzynarodowe organizacje rolnicze, takie jak COPA-COGECA oraz producenci żywności z całej Europy.

źródło:www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

N