Czy rolnicy dostaną większe dopłaty?

Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014–2020 Polska otrzyma 28,6 mld euro. To o 3 miliardy euro mniej niż w poprzednim okresie finansowania. Na co pójdą te pieniądze?

Z kwoty 28,6 mld euro – 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe – 9,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich – czyli II filar – informuje Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. 
Pod względem wysokości budżetu przewidzianego na realizacje WPR w latach 2014–2020 Polska znalazła się na 5 miejscu wśród wszystkich unijnych krajów, ale biorąc pod uwagę środki na rozwój obszarów wiejskich nasz kraj otrzymał najwięcej pieniędzy, choć środki te są mniejsze o 3 mld euro niż te przyznane Polsce na lata 2007–2013. 
Uzgodnienia dotyczące budżetu UE w nowej perspektywie finansowej 2014–2020, którego częścią są środki na WPR, zapadły 8 lutego 2013 r., podczas szczytu Unii Europejskiej, który odbył się w Brukseli. Tuż po zakończeniu szczytu minister Stanisław Kalemba poinformował, że jest zadowolony z wyników negocjacji. 
"Polska może czuć się wygranym tego szczytu. Polski rolnik nie będzie miał warunków pogorszonych, a polepszone" – mówił szef polskiego resortu rolnictwa. 
Ministrowi chodziło o uzgodnienia dotyczące stawki dopłat bezpośrednich, które w Polsce mają wzrosnąć. Jak zapowiada Kalemba, wprowadzony zapis o możliwości przesunięcia środków z II do I filaru WPR, co pozwoli podnieść dopłaty do wysokości 230–240 euro na hektar. Pierwotnie projekt budżetu przewidywał dla naszych rolników dopłaty w wysokości 210 euro na hektar,
Udało się też zapobiec ewentualnym zakusom podnoszenia poziomu dopłat ze środków krajowych. W nowej unijnej perspektywie finansowej, rządy poszczególnych członków UE nie będą mogły zwiększać własnej dopłaty budżetowej na dopłaty. 
 
Źródło: ARiMR
opr. a.arabska; (oko)