Czy premier pomoże mleczarzom…?

Ze względu na trudną sytuacje producentów i przetwórców mleka Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do pani premier Ewy Kopacz o pilne przygotowanie oferty pomocy dla producentów mleka na wzór wsparcia, jakie zostało zaoferowane producentom jabłek czy czarnej porzeczki.

– Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej pragnie zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację finansową, w jakiej znaleźli się producenci mleka. Z niezależnych od nich przyczyn, takich jak rosyjskie embargo na polskie produkty mleczarskie czy zniesienie przez Unię Europejską kwot mlecznych, ceny mleka drastycznie spadły, nawet o ponad 30 % w stosunku do roku ubiegłego – czytany w liście skierowanym przez WIR do Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

– Utrata dochodów notowana w całym sektorze mleczarskim stawia pod znakiem zapytania przyszłość tej gałęzi produkcji. A jest to produkcja wymagająca od producentów i przetwórców oprócz szerokiej wiedzy i doświadczenia także wyjątkowo wysokiego zaangażowania kapitału, w decydującej większości pochodzącego z unijnego wsparcia i kredytów bankowych – przekonuje Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Polska należy obecnie do znaczących producentów mleka w Unii Europejskiej, jednocześnie mleczarstwo stanowi jeden z podstawowych sektorów polskiego rolnictwa. Wkrótce to może się jednak zmienić, ponieważ w ostatnim czasie sytuacja w tym sektorze produkcji rolniczej znacznie się pogorszyła i związku z mała opłacalnością produkcji z mapy rolniczej naszego kraju może zniknąć wiele gospodarstw zajmujących się dotychczas hodowlą krów mlecznych.