Czy popularne pestycydy są rakotwórcze?

Wg informacji agendy Światowej Organizacji Zdrowia – Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), pięć popularnych pestycydów i herbicydów zawierających glifosat jest “prawdopodobnie rakotwórczych”.

Już samo określenie „prawdopodobnie” nie stawia sprawy jednoznacznie. Jednocześnie produkujący te środki międzynarodowy koncern Monsanto zdecydowanie zaprzeczył informacjom lub raczej przypuszczeniom IARC, aby te środki stanowiły jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Wyniki badań agencji opublikował periodyk onkologiczny "Lancet Oncology". Wg nich masowe stosowanie glifosatu może stanowić źródło chorób nowotworowych. Nieszkodliwe jest używanie go w niewielkich ilościach np. w przydomowych ogródkach.
Ponieważ pestycydy i herbicydy z glifosatem są stosowane na szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych, tamtejsza agencja ochrony środowiska zdecydowała przyjrzeć się problemowi zasygnalizowanemu przez IARC, mającą swoją siedzibę we Francji. Z jej (IARC) informacji dowiadujemy się, że glifosat jest stosowany w przeszło 750 popularnych herbicydach.

K. Madeja/Źródło: Interia.pl