Czy polskie mleczarstwo przeżywa kryzys?

Pierwsze oznaki kryzysu w polskim przemyśle mleczarskim wystąpiły w listopadzie 2007 roku po niemal rocznym okresie hossy na światowym rynku mleka. W okresie koniunktury, ze względu na olbrzymi popyt eksportowy na produkty mleczarskie, zakłady przetwórcze ulegały presji producentów mleka i podnosiły ceny mleka w skupie do niespotykanych do tej pory poziomów. N

Spowodowało to zmniejszenie przewagi kosztowej, jaką do niedawna dysponowało polskie mleczarstwo w porównaniu np. do krajów UE-15. Z chwilą odwrócenia trendów od jesieni 2007r. ceny produktów mleczarskich na rynkach światowych systematycznie spadają.

Spadkowi cen mleka i jego przetworów towarzyszy utrzymujący się wysoki kurs złotego w stosunku do dolara amerykańskiego oraz euro, co skutkuje spadkiem konkurencyjności cenowej polskiego eksportu mleczarskiego. W konsekwencji, nakładanie się obu niekorzystnych zjawisk, tj. spadku cen światowych oraz wysokiego kursu złotówki, zmusza polskich przetwórców mleka do sprzedaży swoich wyrobów poniżej kosztów produkcji lub do ich magazynowania w oczekiwaniu na odwrócenie się niekorzystnych trendów cenowych i kursowych.

– Według danych z kwietnia br. ceny wielu artykułów mleczarskich osiągnęły bardzo niski pułap, np. ceny odtłuszczonego mleka w proszku spadły nawet do 7 PLN/kg a mleka pełnego w proszku oscylują w granicach 8 – 8,5 PLN/kg. Funkcjonowanie w takich warunkach jest na dłuższą metę niemożliwe i może doprowadzić wielu przetwórców do bankructwa – powiedziała dla portalu wrp.pl Ewa Nitecka, dyrektor biura Związku Prywatnych Przetwórców Mleka.

Komisja Europejska w czerwcu 2007 roku zawiesiła wypłaty subsydiów eksportowych dla unijnych (w tym polskich) przetworów mlecznych. Zdaniem E. Niteckiej dodatkowe środki pochodzące z tzw. refundacji eksportowych, w obecnej sytuacji mogłyby pomóc polskim przetwórcom mleka przetrwać okres dekoniunktury powstrzymując lub przynajmniej częściowo hamując nieunikniony w obecnej sytuacji spadek polskiego eksportu produktów mleczarskich, który dotychczas był motorem rozwoju krajowego przemysłu mleczarskiego.

na podst. info ZPPM opr. i foto MS,
Wrp.pl