Czy motopompa może pomóc w okresie suszy?

Stan wilgotności gleby w tym roku w Polsce jest bardzo niski. Jest to skutek ubiegłorocznego upalnego lata z małą ilością opadów, braku śniegu ostatniej zimy i bardzo dużego zróżnicowania obszarowego opadów atmosferycznych ostatniej wiosny.

Najnowszy Raport na temat wystąpienia warunków suszy w Polsce w kwietniu i maju br. opracowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdza wystąpienie suszy rolniczej w Polsce. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) na większości obszarów są ujemne, a susza rolnicza w naszym kraju dotyczy gleb I kategorii czyli bardzo lekkich i notowana jest wśród upraw zbóż jarych, krzewów owocowych i truskawek.

Deficyt wody ma ogromne znaczenie dla przyszłych plonów rolnych, ale problem ten dotyka także ogrodów na posesjach, sadów – profesjonalnych i działkowych. Czerwcowe burze z obfitymi opadami mogą nie zaspokoić potrzeb podłoża i roślin, a bardzo wysusza gleba pozbawiona jest swoich właściwości absorpcyjnych i woda deszczowa nie przenika w głąb ziemi. Praktycznie jedynym rozwiązaniem w takich warunkach jest systematyczne nawadnianie za pomocą odpowiednich systemów irygacyjnych i zraszających.

Jaką pompę wybrać na czas suszy…
Motopompa, nowoczesna i niezawodna, jest urządzeniem, które jest stosowane w nawadnianiu wszelkich upraw – sadów, pól, zwłaszcza gdy parametry umożliwiają jej stosowanie z rozbudowanymi systemami nawadniającymi. Podstawowym warunkiem jest prawidłowy dobór pompy do potrzeb i celu użytkowania. W ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie, do nawadniania upraw służą pompy do wody czystej – woda pobierana z jezior, stawów, rzek – wyposażone w kosze ssawne zabezpieczające przed stałymi zanieczyszczeniami.

„Rozważając wybór pompy do nawadniania pól i sadów, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wydajność, na wartość ciśnienia i odległość przesyłania wody. Jeśli chcemy nawodnić pole za pomocą  profesjonalnego systemu nawadniającego wymagającego podania dużej ilości wody o wysokim ciśnieniu – powinniśmy wybrać jedną z pomp  wysokiego ciśnienia. Dobrym   przykładem są profesjonalne pompy wysokociśnieniowe QP-205SLT czy QP-402SX zasilane niezawodnymi silnikami Honda. Maksymalna wysokość ssania dla tych pomp to 8.Jjednocześnie wyróżniają się one wysoką wydajnością, zwłaszcza QP-402SX pompująca do 45 tysięcy litrów wody na godzinę.” – mówi Piotr Gołędowski, Manager Produktu Motopompy z firmy Aries Power Equipment, Generalnego Dystrybutora Maszyn i Urządzeń Honda w Polsce. „Natomiast jeśli potrzebujemy urządzenia przede wszystkim do pompowania dużych ilości wody – powinniśmy wybrać pompę o dużej wydajności. Tego rodzaju potrzeby idealnie zaspokajają pompy Honda z serii WB, które znajdują szerokie zastosowanie w systemach irygacyjnych i służą zarówno do nawadniania jak i osuszania terenu.”

Istotne parametry doboru motopompy:

  • wielkość powierzchni, którą pompa będzie musiała nawodnić,
  • wydajność – decyduje o ilości pompowanej wody i wpływa na czas wykonania czynności. Im większa wydajność, tym szybciej przebiega nawadnianie lub osuszanie terenu. Jeśli planujemy pompą zasilać system zraszaczy – jej wydajność musi być dostosowana do parametrów tegoż systemu,
  • maksymalna wysokość podnoszenia i ssania – wartości ciśnienia podawanej wody wskazują potencjał danej pompy do podłączania danej pompy do różnych systemów nawadniających. Wartości te muszą być odpowiednio dopasowane do parametrów danego systemu,
  • maksymalna wysokość ssania – graniczna odległość pomiędzy lustrem wody a króćcem ssawnym. Wpływa na ciśnienie i wydajność pompy. Dla pomp podciśnieniowych maksymalna wysokość wynosi 8 metrów,
  • moc silnika – to czynnik decydujący o jakości pracy pompy, jej wydajności i niezawodności.
  • kosz ssawny – jest to istotny element wyposażenia pompy, ponieważ zatrzymuje zanieczyszczenia znajdujące się w pobieranej wodzie, które mogłyby być dla urządzenia szkodliwe.

Praktyczna pomoc doboru motopompy podczas suszy   
Pompa wysokiego ciśnienia QP-205SLT z niezawodnym silnikiem Honda

W pompowaniu dużych ilości wody czystej – z rzek, jezior i innych zbiorników wodnych  – doskonale sprawdza się bardzo wydajna pompa wysokiego ciśnienia QP-205SLT pracująca na nowoczesnym i niezawodnym silniku Honda GX 240 o mocy 7,1 KM (3 600 obr./min.).

Ze względu na wytwarzane wysokie ciśnienie umożliwiające podawanie wody na wysokość do 95 m, wysokość ssania do 8 m oraz maksymalną wydajność do 480 l/min., pompa jest przeznaczona do irygacji. Jest popularnym urządzeniem szeroko stosowanym w rolnictwie do nawadniania. Jej konstrukcja wraz z zaawansowanym technicznie silnikiem zapewnia przesyłanie wody na duże odległości. Parametry pompy umożliwiają podłączanie jej do rozbudowanych systemów nawadniających i deszczowni.

Silnik nowej generacji Honda GX240 wyróżnia się wydłużoną żywotnością oraz niskim zużyciem paliwa. Pojemny zbiornik na paliwo (5,3l) zapewnia ok. 2h ciągłej pracy. Kosz ssawny zatrzymuje większe zanieczyszczenia stałe, uniemożliwiając uszkodzenie pompy i ew. zapychanie się systemu nawadniającego. Alarm olejowy czuwa nad prawidłowym poziomem oleju w silniku.

Nowa pompa wysokiego ciśnienia  QP-402SX z silnikiem Honda
Pompa QP-402SX z silnikiem Honda jest nową na polskim rynku propozycją w ofercie Aries Power Equipment, Generalnego Dystrybutora maszyn i urządzeń Honda oraz innym renomowanych marek japońskich. QP-402SX to profesjonalna pompa do wody czystej z grupy urządzeń charakteryzujących się wysokim ciśnieniem oraz wysoką wydajnością. Przeznaczona jest przede wszystkim do nawadniania dużych powierzchni.

Pracując na niezawodnym silniku Honda GX390 o mocy 11,1 KM, zapewnia wysoką wydajność –  maksymalnie 750 litrów wody na minutę (45 000 l/h). Wytwarzane wysokie ciśnienie oraz 4-calowa średnica króćcy przyłączeniowych (ssawnych i tłocznych) zapewniają podawanie wody na maksymalną wysokość 70 m. Maksymalna wysokość ssania to 8 m. Pojemny zbiornik na paliwo (5,3l) umożliwia ok. półtoragodzinne funkcjonowanie urządzenia. Pompa jest wyposażona w kosz ssawny, który zabezpiecza ją przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych, które mogły by ją uszkodzić.  Dzięki oferowanym parametrom QP-402SX może być stosowana przez rolników do zasilania nawet bardzo rozbudowanych systemów nawadniających, deszczowni, konsoli.

Niezawodność w warunkach intensywnej eksploatacji zapewnia pompie silnik nowej generacji Honda GX390– o zaawansowanej technicznie konstrukcji i wydłużonej żywotności. Alarm olejowy zaś stale kontroluje bezpieczny dla silnika poziom oleju. Jakość silnika Honda przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji i serwisowania.

Pompa dużej wydajności – Honda WB30 XT
Pompa Honda WB30 XT, pracująca na 4-suwowym przemysłowym silniku Honda GX 160  o mocy 4,8 KM z automatyczną dekompresją jest przeznaczona do nawadniania jak i osuszania terenu. WB30 XT potwierdziła swoją niezawodność podczas ostatnich okresów suszy w 2006 r. i 2015 r. Jej parametry umożliwiają podłączenie systemów nawadniających i wieloliniowych systemów taśm kroplujących.

Wyróżnia się wysoką wydajnością – WB30 XT może przepompować do 66 000 litrów wody w godzinę. Wytwarza ciśnienie umożliwiające podanie wody na wysokość 23 m. Jest trwała i solidna dzięki zastosowaniu żeliwnego ślimaka, wirnika oraz systemu antywibracyjnego zmniejszającego przeniesienie naprężeń mechanicznych na całe urządzenie. Posiada też alarm olejowy i kosz ssawny zatrzymujący większe zanieczyszczenia stałe. Pojemność zbiornika na paliwo (3,1l) zapewnia ok. 2h ciągłego funkcjonowania urządzeń.

Pompa Honda WB30 XT sprawdza się również w szybkim ratowaniu zalanych pomieszczeń jak piwnice czy garaże.

Do nawadniania mniejszych areałów rekomendowana jest pompa WB20 XT charakteryzująca się maksymalną wydajnością 36 000 l//h (600l/min.) i maksymalną wysokością podawanej wody wynoszącą 32 m.