Czy będą znaczne cięcia w budżecie WPR?

Proponowany przez H. Rompuya budżet na Wspólną Politykę Rolną w okresie od 2014 do 2020 roku ma się zmniejszyć o 21,5 mld euro w porównaniu do propozycji KE, w tym cięcia środków dla I filara (wsparcie bezpośrednie) mają wynieść 13,2 mld euro, a dla II filara (rozwój obszarów wiejskich) – 8,3 mld euro.

Ponad połowa krajów członkowskich popiera propozycję KE dotyczącą zamrożenia w ujęciu nominalnym wysokości funduszy przeznaczonych na WPR w kolejnej perspektywie finansowej, pomimo, iż w ujęciu realnym oznaczałoby to 12% spadek płatności bezpośrednich. Nowy projekt budżetu pozostaje przy uwarunkowaniu wypłaty 30% płatności bezpośrednich od spełniania kryteriów ekologicznych (zazielenianie), jednak ze wskazaniem na konieczność pewnej elastyczności dla krajów członkowskich w wyborze kryteriów i z zaleceniem uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.
Jak na razie większość krajów członkowskich oraz Parlament Europejski popiera projekt Komisji. Końcowy kształt perspektywy finansowej będzie przedmiotem negocjacji na szczycie w dniach 22 i 23 listopada br. Po czym PE musi wyrazić swoją zgodę na kompromisowy projekt.
Źródło: FAMMU/FAPA