Czesi przekształcają obory na… hotele

Władze kraju południowoczeskiego (Jihočesky kraj) chcą przy wparciu unijnych funduszy na rozwój obszarów wiejskich zrekonstruować nieużytkowane budynki inwentarskie – obory, chlewnie i stodoły dla celów turystycznych.

W Czechach jest wiele takich budynków, będących pozostałością ekstensywnego rolnictwa prowadzonego w epoce socjalizmu. W obecnych czasach, gdy pogłowie zwierząt hodowlanych znacznie obniżyło się, pomieszczenia te stoją bezużyteczne i niszczeją.
Powstała idea przekształcenie takich obiektów w pensjonaty, hotele turystyczne, obiekty kulturalneczy muzea wiejskie. Działacze są zdania, że inicjatywa przyniesie sukces, jeśli zostanie wdrożona na szczeblu krajowym. Chcą zatem przekonać co do swego pomysłu władze innych regionów, aby wspólnie zaproponować rządowi czeskiemu specjalny program współfinansowany ze środków UE. Podobny projekt zrealizowano z powodzeniem w Belgii.
Źródło: FAMMU/FAPA