Czekają na wzrost cen zbóż

Nadal nie mamy dobrych wieści dla producentów zbóż. Na giełdach bowiem w dalszym ciągu dominują spadki cen. Odbiło się to na cenach skupu w magazynach krajowych. Zawartych transakcji sprzedaży jest mało, ponieważ większość producentów nie zaakceptowała aktualnie obowiązujących na rynku zbożowym cen.

– Rozbieżność między oczekiwaniami producentów i cenami rynkowymi jest bardzo duża. Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej 12,5% białka w magazynach krajowych oscyluje w granicach 800 zł/t, podczas gdy sprzedający oczekują ceny na poziomie przynajmniej 820-830 zł/t na gospodarstwie. Cena pszenicy paszowej jest 10 zł/t niższa – mówi Renata Barczyk – makler e–WGT.

Źródło: e–WGT