Czas składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do skorzystania ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i podaje terminy naboru wniosków o wsparcie.

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” – od 12 sierpnia 2010 r.

“Korzystanie z usług doradczych” – od 16 sierpnia 2010 r.

“Ułatwianie startu młodym rolnikom” – od 17 sierpnia 2010 r.

“Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – od 24 sierpnia 2010 r.

“Renty strukturalne” – od 1 do 10 września 2010 r.

“Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” – od 5 października 2010 r.

“Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne” – wnioski od rolników, którzy chcą po raz pierwszy skorzystać z takiej pomocy są przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR – od 1 czerwca do 31 sierpnia br.

Agencja przypomina też, że trwają “ciągłe nabory wniosków” na działania: “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” – od 15 kwietnia 2009 r. i “Grupy producentów rolnych” – od 16 lipca 2007 r.

Szczegóły na www.arimr.gov.pl