Czas podwyżek

Hurtowe ceny paliw od 29 czerwca br. wzrosły w polskich rafineriach prawie o 50 gr/l. Średnie ceny detaliczne wzrosły zaś następująco: ON +5 gr/l; B100 +7 gr/l; Pb95 +6 gr/l; Pb98 +5 gr/l; LPG – bez zmian*.

Ceny hurtowe zbliżyły się do swych maksimów z początków br., kiedy cena hurtowa Pb95 osiągała 5,85 zł/l, a ON 5,74 zł/l. Ropa Brent na otwarciu sesji w Londynie osiągnęła dziś 116,79 USD/b – wartość najwyższą od 3 maja br. Ural notowany jest po 116,46 USD/b. Przez ostatnie 7 dni daje to wzrosty odpowiednio: 2,84% i 2,83%, a od 29 czerwca br.: 20,40% i 20,93%. Najniższa cena wywoławcza za paliwa gotowe to dziś 1118 USD/t Pb95 i 972,5 USD/t ON. Oznacza to w okresie 7 dni wzrost o 5,97% dla benzyny i 1,43% dla oleju napędowego, a od 29 czerwca: 22,72% i 18,60%. Dolar w ostatnim tygodniu wzrósł o 0,17%, euro 0,12% (od 29 czerwca br. odpowiednio: -1,87% i -4,21%).

CENY DETALICZNE NA POLSKICH STACJACH

ON Pb95 Pb98 LPG BIO
Średnia 5,66? 5,72? 5,93? 2,73 5,46
Zmiana 7d (zł/l) 0,051 0,060 0,046 0,000 0,067
Min. 5,58 zł/l (Gdańsk) 5,63zł/l
(Gdańsk)
5,83 zł/l (Bydgoszcz) 2,58 zł/l (Rzeszów )
Maks. 5,76 zł/l (Szczecin) 5,81 zł/l (Rzeszów) 6,04 zł/l (Białystok) 2,85 zł/ l
(Poznań)

WALUTY I SUROWCE

USD EUR Brent Ural
3,2886? 4,068? 116,79? 116,93?
zmiana 7 dni (%) -0,04 -0,22 2,84 2,83
Od 29 czerwca br. (%) -0,93 -4,54 20,40 20,93

CENY HURTOWE PALIW W POLSKICH RAFINERIACH

PKN Orlen Pb95 Pb98 ON B100 A 2 Ekoterm Plus
zł/m3 netto w 15oC 4660? 4729? 4583? 4533? 4763? 3238?
zmiana tygodnia (zł/l) 0,19 0,17 0,10 0,10 0,10 0,09
Od 29 czerwca br. (zł/l) 0,49 0,46 0,47 0,47 0,47 0,41
Grupa Lotos Pb95 Pb98 ON B100 I Z-40 Lotos Red
zł/m3 netto w 15oC 4665? 4734? 4603? 4603? 4783? 3244?
zmiana tygodnia (zł/l) 0,19 0,17 0,13 0,13 0,13 0,08
Od 29 czerwca br. (zł/l) 0,49 0,46 0,48 0,48 0,48 0,40

* Zestawienie powstało w oparciu o monitoring cen paliw w Polsce prowadzony przez Polską Izbę Paliw Płynnych (więcej na: paliwa.pl).