Czas na reformę systemu bezpieczeństwa żywności

Reformę systemu bezpieczeństwa żywności zapowiedział 25 maja podczas konferencji prasowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, podkreślając, że w programie działań rządu i resortu na lata 2015-2019 sprawa reformy systemu bezpieczeństwa żywności jest jedną z najważniejszych.

Dlatego w MRiRW powołany został zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności, którego zadaniem jest opracowanie propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz koncepcji zmian w organizacji i funkcjonowaniu służb inspekcyjnych, w tym projektów ustaw niezbędnych do przeprowadzenia reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności. Przewodniczącym zespołu jest główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

Do końca bieżącego roku powinny być przyjęte dwie podstawowe ustawy dotyczące reformy systemu, aby w następnym roku mogły być wydane stosowne rozporządzenia.

Harmonogram prac przewiduje, że rok 2017 stanowiłby okres vacatio legis, podczas którego powołany pełnomocnik powinien przeprowadzić całość zadań niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów. Według tego planu Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2018 roku – informuje resort rolnictwa.