Czas na małe rzeźnie rolnicze

18 lutego 2020 roku w życie wejdą zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw”.

Rozporządzenie to zezwoli na zakładanie małych ubojni przy gospodarstwach domowych. Zniesiony zostanie w ten sposób obowiązek pośrednictwa wielkich ubojni. Natomiast konsumenci będą mogli kupić mięso z lokalnego gospodarstwa.

Rolnik w rzeźni przy gospodarstwie będzie również mógł dokonać uboju zwierząt na potrzeby innych gospodarstw rolnych, o ile te znajdują się w tym samym powiecie.

– W rzeźni rolniczej będzie można dokonywać rozbioru pozyskanego z ubitych zwierząt, natomiast produkcja wyrobów mięsnych, produktów mięsnych, gotowych posiłków czy potraw powinny odbywać się w ramach innych form działalności, np. Rolniczego Handlu Detalicznego – mówi Robert Telus, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW

Opracował: Samuel Skrzysz