Czas na likwidacje barier rozwojowych

Samorząd 3.0

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzone są prace zmierzające do wdrożenia zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które ułatwią samorządom terytorialnym realizacje inwestycji o znaczeniu publicznym na działkach rolnych.

3 lutego minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w KPRM za rozwój samorządów ogłosił rozpoczęcie projektu Samorząd 3.0, zmierzającego do przedstawienia rekomendacji zmian prawa samorządowego w zakresie likwidacji barier rozwojowych.

Obecnie często mamy sytuację, że część gruntów rolnych i leśnych znajdujących się w obrębie administracyjnym miast jest wciąż niedostępna dla realizacji inwestycji o znaczeniu publicznym. W większość przypadków grunty te  nie spełniają już przypisanego przeznaczenia a działalność rolna i leśne nie jest na nich prowadzona. Często też działki  te zlokalizowane są w miejscach i przestrzeni nadającej się na budownictwo mieszkaniowe, budowę żłobka, przedszkola, szkoły, ośrodka zdrowia, domu kultury lub innych przedsięwzięć mających istotny wpływ na dalszy rozwój miast i gmin – mówi Michał Cieślak.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe i pozarządowe oraz obywatele, mogą nadsyłać propozycje do 31 maja br. na dedykowany e-mail: samorzad@kprm.gov.pl lub na adres KPRM. Następnie opinie zostaną przeanalizowane  w Departamencie Współpracy z Samorządem oraz przez Radę Samorządową przy Premierze RP, która wkrótce zostanie powołana. Wypracowane w ten sposób propozycje zostaną przedstawione pod ocenę MSWiA oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Samorząd powstał 30-lat temu. Kluczowe zmiany w prawie samorządowym przeprowadzono na przełomie wieków. Od tego czasu staliśmy się członkiem UE, dokonaliśmy skoku inwestycyjnego i jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. Zmieniły się problemy i oczekiwania obywateli, np. w zakresie ochrony środowiska. Borykamy się  z kwestią przeludnienia dużych miast i depopulacji wsi. To wszystko ma wpływ na samorząd. Ta nowa rzeczywistość pokazuje, że nadszedł czas na trzeci krok – samorząd bez barier  i lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, gdzie premiowana jest aktywność  i gospodarność władz samorządowych, a obywatele mają większy wpływ na kształt swojej okolicy – podsumowuje minister  Cieślak.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności