Czas na konkretne decyzje

Podlaska Izba Rolnicza informuje, iż dnia 15 lipca b.r. o godz. 10.00 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym (ul. Plac Królowej Rodzin 1) spotkanie rolników z przedstawicielami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku. Tematem spotkania będzie wzrastająca ilość szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziki oraz wypracowanie skutecznych działań zmierzających do redukcji populacji dzików a także uzyskanie przez rolników odpowiednich odszkodowań za wyrządzane szkody.

Czas i pora na podjęcie konkretnych decyzji, także po stronie Polskiego Związku Łowieckiego. Z takimi oczekiwaniami przybędą rolnicy na spotkanie.
 
Podlaska Izba Rolnicza od początku roku kilkakrotnie problem dzików przedkładała dla władz administracyjnych i samorządowych województwa podlaskiego:
  • 18 lutego 2014r. w Suchowoli PIR zorganizowała spotkanie z Podsekretarzem Stanu Januszem Zaleskim – głównym konserwatorem przyrody w Ministerstwie Środowiska oraz Wicewojewodą Wojciechem Dzierzgowskim. W spotkaniu uczestniczyli również delegaci PIR, samorządowcy, leśnicy, myśliwi oraz przedstawiciele parków narodowych. Na spotkaniu dyskutowano na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń. 
  • 24 luty 2014r. W związku z ASF PIR wystąpiła do Rządu RP m.in. o zredukowanie populacji dzików w całym kraju.
  • 26 lutego 2014r. w Sokółce na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą, Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofem Jażdżewskim -PIR wnioskowała m.in. o odstrzał dzików.
  • 3 marca 2014r. Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała kolejne spotkanie, którego celem było wypracowanie wniosków w związku z wystąpieniem u dzików ASF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego oraz Przewodniczący Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. Na spotkaniu dyskutowano nt. rozrzedzenia populacji dzików poprzez znaczną ich redukcję bez względu na sezony polowań.
  • 6 marca 2014r. skierowaliśmy w tym temacie pismo do Ministra Środowiska w którym wnioskowaliśmy o:
-wprowadzenia całorocznego sezonu polowań na dziki bez względu na płeć i wiek;
-wyłączenie dzika z planowania łowieckiego; 
-zapewnienie środków na monitoring strzelonych dzików oraz wprowadzenie premiowania myśliwych za pozyskanie dzików;
-objęcie systemem działania tereny parków narodowych i rezerwatów – aby system eliminacji zagrożenia był spójny.
  • 11 marca 2014r. Na spotkaniu z Tadeuszem Nalewajk – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiano m.in. kwestię rosnącej populacji dzików.
  • 31 marca 2014r. podjęliśmy na Walnym Zgromadzeniu w tej sprawie stanowisko, które następnie zostało skierowane do Sejmiku Województwa Podlaskiego o wsparcie w/w działań.
  • 11 kwietnia 2014r. Odbyło się spotkanie dotyczące zasadności redukcji populacji dzików oraz ewentualnego skorzystania przez Sejmik Województwa Podlaskiego z uprawnienia określonego w art. 33a ustawy o ochronie zwierząt, jakim jest podjęcie uchwały określającej miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji dzików, które mogą być nosicielami wirusa ASF, co może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się tej choroby. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PIR oraz Ministerstwa Środowiska, Podlaskiego Urzędu Woj., Samorządu Woj. Podlaskiego, Starostw, Podlaskiego Woj. Lekarza Weterynarii, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw, Biebrzańskiego, Narwiańskiego i Białowieskiego Parku Narodowego, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Kół Łowieckich. 
  • 28 czerwca 2014r. podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński przedłożył dla Marka Sawickiego następujące postulaty:
-dalsze utrzymanie rekompensat dla producentów trzody chlewnej;
-zmiana rozporządzenia MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. umożliwiającego swobodne wykonywanie polowań na obszarach objętych ograniczeniami; 
-rozrzedzenie populacji dzików tj. premiowania myśliwych za pozyskanie dzików (np.: 200 zł od dzika).
 
1 lipca 2014 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim na posiedzeniu Zespołu Krajowego ASF dot. działań w zakresie afrykańskiego pomoru świń w/w wnioski przekazaliśmy również Wiceministrowi Rolnictwa Tadeuszowi Nalewajk.

Podlaska Izba Rolnicza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności