Czas na jabłka z Europy

W ramach nowej polityki promocyjnej Komisji Europejska 18 listopada zatwierdziła pierwszy polski program złożony przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczący promocji polskich jabłek objętych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka grójeckie” i europejskich jabłek pt. „Czas na jabłka z Europy”.

Jak udało się nam ustalić dwuletni program o łącznym budżecie 2,5 mln EUR, skierowany jest na rynek Algierii i Egiptu.

Według analityków z Głównego Urzędu Statystycznego tegoroczne zbiory owoców z drzew są szacowane na rekordowym poziomie, ok. 4 mln ton, tj. o około 12% wyższym niż w 2015 r.
i także nieco wyższym od szacunku wstępnego. Zbiory jabłek oszacowano na ponad 3,5 mln ton, tj. o około 12-15% więcej od bardzo wysokich zbiorów ubiegłorocznych.

Źródło: ARR