Czas na “eFarmerów”

Krajowa Rada Izb Rolniczych jako jedyna organizacja rolnicza z Polski uczestniczy w przygotowaniach do międzynarodowego projektu,, eFarmer mającego na celu pomoc rolnikom w składaniu wniosków o unijne dotacje.

ak nas poinformował Jakub Kemczyński z KRIR naczelnym założeniem współfinansowanego że środków UE w latach 2005/2006 projektu,, eFarmer jest utworzenie w sieci internetowej profesjonalnego portalu oferującego pełną i uporządkowaną wiedze na temat możliwych form pomocy dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki rolnej oraz bezpośrednią i pośrednią pomoc w wypełnianiu i składaniu odnośnych wniosków.

,,eFarmer jest realizowany przez konsorcjum w skład, którego wchodzą izby rolnicze i placówki naukowe z państwa Grypy Wyszechradzkiej( Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), a firma wiodącą jest Novitech A. S. ze Słowacji. Zakłada on również współpracę z krajowymi agencjami płatniczymi.
– Jednym z bezpośrednich zadań na terenie poszczególnych krajów jest wyznaczenie i przeszkolenie pilotażowej grupy specjalistów tzw. eFarmerów biegłych w problematyce związanej z Wspólna Polityką Rolną w kontekście danego państwa, szczególnie w zakresie techniki wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe. Osoby te tworzyć będą sieć doradców do prezentacji i bezpośredniej pomocy rolnikom – mówi Jakub Kemczyński.

Docelowo w Polsce zakłada się utworzenie, co najmniej 550 takich stanowisk czyli kilkuset tak potrzebnych nowych miejsc pracy dla doradców sektora rolniczego.

Przez pierwsze 26 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2005 roku,, eFarmer będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zaś oferowane usługi będą bezpłatne. Następnie projekt przejdzie w fazę komercyjna zakładającą odpłatne korzystanie z oferowanych usług.


(WOC)

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj