Czas na kredyty z niskim oprocentowaniem

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa o pomoc dla rolników, którzy nie dokonali zbioru ziemiopłodów w 2017 r. Izby chcą uruchomienia kredytów preferencyjnych z niskim (1%) oprocentowaniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

– Wniosek jest motywowany trudną sytuacją rolników, którzy w związku z niesprzyjającymi  warunkami atmosferycznymi nie mieli możliwości zebrania zasianych zbóż, wykonania niezbędnych prac polowych, czy zasiania zbóż ozimych – informują izby rolnicze.

Źródło: KRIR