Cukru będzie o 1/3 mniej

Zapasy końcowe cukru w rozpoczynającym się sezonie 2015/2016 w Unii Europejskiej mają być mniejsze o 30% w stosunku do ubiegłego roku. I to nie przez suszę, a ograniczenie produkcji z uwagi na nadwyżkę tego surowca w ubiegłym sezonie.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) opublikowała swoje prognozy, według których zbiory buraków cukrowych w Unii Europejskiej w bieżącym sezonie(październik 2015/wrzesień 2016) na 105,2 mln ton. Szacunki te są niższe w stosunku do poprzedniego roku o 9%.
Jak podkreśla FAMMU/FAPA, produkcja cukru ma wynieść 16,1 mln ton, czyli aż o 17% mniej wobec wyniku sprzed roku. Import ma wzrosnąć dynamicznie, o ¼ do 3,8 mln ton. Z kolei całkowite zużycie w UE oszacowano na 19,4 mln ton, w tym 2,1 mln ton na cele przemysłowe. Zużycie ogółem zmniejszy się o 2%, a spożycie (przemysł spożywczy i konsumpcja indywidualna) o blisko 3%.

Wywóz poza teren Unii nie powinien się zmienić, Jednak zapasy końcowe DG AGRI oszacowała na 2,4 mln ton, czyli prawie o 1/3 mniej niż rok wcześniej.
Szacunek DG AGRI tylko częściowo uwzględnia skutki suszy. Spadki zbiorów buraków cukrowych i produkcji cukru wynikają przede wszystkim z ograniczenia upraw w wyniku nadprodukcji w sezonie 2014/15.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA