Coraz więcej słonecznych dachów

Już niemal 100 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce płaci niższe rachunki za paliwa i energię tylko dlatego, że korzysta ze słonecznych instalacji do podgrzewania wody.

Zaczyna przybywać też tych, którzy inwestują w systemy fotowoltaiczne, a przygotowywane w Ministerstwie Gospodarki zmiany prawne, ułatwiające wykorzystanie energii słonecznej na własny użytek i sprzedaż nadwyżek do sieci, stwarzają po raz pierwszy szansę na zrealizowanie w Polsce idei setek tysięcy słonecznych dachów”.

Rząd RP w zaakceptowanym 7 grudnia 2010 r. “Krajowym planie działań na rzecz energii ze źródeł odnawialnych” przewiduje zainstalowanie w Polsce do 2020 ok. 14 mln mkw kolektorów słonecznych, co oznacza zrealizowanie setek tysięcy zielonych, rozproszonych inwestycji o łącznej kwocie rzędu 35 mld zł.

Udział w tym zbiorowym, zielonym przedsięwzięciu może mieć niemalże każdy mieszkaniec naszego kraju. Tych, którzy się zdecydują, rząd wesprze środkami funduszy ekologicznych i zapowiadanymi ulgami podatkowymi. Wsparciem dla tej idei jest też kampania “Europejskie Słoneczne Dni” w Polsce.

Patronat honorowy nad kampanią objął: minister gospodarki, minister środowiska, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz ambasador Danii w Polsce.

W ubiegłym roku w kampanii wzięło udział ok. 5 tys. osób w Polsce, a w całej Europie – ponad pół miliona. Uczestnicy mogli spotkać się z instalatorami systemów słonecznych, zwiedzać instalacje słoneczne, bawić się na piknikach i festynach, brać udział w licznych konkursach, a także w seminariach i konferencjach organizowanych przez instytucje prywatne oraz samorządowe. W tym roku dni poświęcone energetyce słonecznej będą trwały od 1 do 13 maja. Instytut Energetyki Odnawialnej wsparty dziesiątkami partnerów przewiduje organizację minimum 200 wydarzeń w całej Polsce w ciągu trzech lat.

W kampanię na rzecz energii słonecznej zaangażowana może być każda organizacja pozarządowa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, kościół czy firma, stając się oficjalnym partnerem.
Wrp.pl/PAP