Coraz więcej pszczół

– Z roku na rok zwiększą się ilość pszczół w naszym kraju. W 2006 roku mieliśmy 1,09 mln rodzin pszczelich, a w roku ubiegłym było ich już 1,29 mln. Jest to liczba większa od liczby rolników ubiegających się w tym roku o płatności bezpośrednie. Pszczoły w Polsce mają się dobrze – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 29 lipca 2015 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej na dziedzińcu resortu rolnictwa pod hasłem ,,Miejskie ule sposobem na ratowanie pszczół”.

Oprócz ministra Sawickiego na pytania dziennikarzy dotyczące hodowli pszczół odpowiadał również Tadeusz Sabat, prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Janusz Kasztelewicz, właściciel gospodarstwa pasiecznego ,,Sądecki Bartnik’’.

Podczas konferencji odbył się również pokaz miodobrania z mini pasieki w ministerstwie rolnictwa połączony z degustacją miodu.

Zachęcając na przykładzie Warszawy inne miasta do zakładania uli minister Sawicki podkreślił, że pszczoły są najlepszym wskaźnikiem czystości środowiska, to pierwszy, naturalny filtr, ponieważ pszczoły nigdy nie przyniosą trucizny.

– Wielkość produkcji miodu na przestrzeni ostatnich 10 lat ulegała znacznym wahaniom – od 9 tys. ton zebranych w roku 2004 do 23 tys. ton pozyskanych w rekordowym 2011roku. Z danych przekazanych przez Instytut Ogrodnictwa wynika, że w roku 2014 zebrano w Polsce 14 tys. ton miodu. Był to słaby rok, w którym ilość pozyskanego miodu była znacznie poniżej średniej rocznej (17,2 tys. ton) z ostatnich 11 lat – mówił Marek Sawicki.

Polska, podobnie jak pozostałe kraje UE, odnotowuje od wielu lat nadwyżkę importu miodu nad eksportem. Największe ilości miodu trafiają do Polski z Ukrainy i Chin. Pomimo ujemnego salda w handlu zagranicznym miodem należy zaznaczyć, że eksport również dynamicznie się rozwija. W roku 2014 eksportowano miód również do Chin ( 24, 4 ton), Główne kierunki eksportu do Niemcy, Bułgaria, Francja i Dania.

Obecnie w Polsce realizowany jest Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na sezony 2013/14; 2014/15; 2015/16. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zaplanowanych w Programie, to 16,6 mln euro (50% – środki Wspólnoty, 50% – środki z budżetu krajowego).

W ramach realizacji Programu refundacji podlegają miedzy innymi koszty szkoleń, kursów i konferencji pszczelarskich (refundacja 100%), zakupów leków wirusobójczych (refundacja 80 %), zakupu przyczep do przewozu uli (refundacja nie więcej niż 60 5 ceny jednostkowej), analiz właściwości fizyko – chemicznych oraz analizy pyłkowej miodu (refundacja 100%). Ponadto pszczelarze (w roku 2014 w Polsce było ich ponad 57 tys.) mogą liczyć na refundacje zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów pszczelich z takimi matkami (refundacja nie więcej niż 70 % ceny jednostkowej), zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego – miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów i uli (refundacja nie więcej niż 60 % ceny jednostkowej) oraz zakupu sprzętu laboratoryjnego (refundacja nie więcej niż 60 % ceny jednostkowej).