Coraz mniejsze wsparcie rynku mleka

Sektor mleka został dotknięty drastycznymi cięciami. Bez doliczania wsparcia do eksportu artykułów mlecznych zawartych w produktach spoza załącznika I, wydatki przewidziane na interwencję rynkową w 2009 r. cechuje 17% spadek wobec wartości zapisanych nominalnie dla 2008 r. Ważna uwaga: w budżecie na 2009 r., tak jak rok wcześniej, nie uwzględniono przychodów UE z tytułu karnych opłat od nadprodukcji mleka.

Na refundacje eksportowe przeznaczono zaledwie 9 mln euro – wydaje się to kwotą zdecydowanie zbyt niską w świetle przywróconych i podwyższanych zwrotów do wywozu. Pomoc do interwencyjnego magazynowania OMP i jego rozdysponowania nie została w ogóle ustalona (p.m. – pro memoria – oznacza ewentualne późniejsze określenie wydatków), tymczasem inaczej niż w ostatnich latach, interwencja jest w 2009 roku zakrojona dość szeroko.
Środki na zarządzanie podażą masła i tłuszczu mlecznego utrzymano na bardzo skromnym
poziomie, podobnie jak wsparcie rynku serów i pomoc do spożycia mleka w szkołach. W budżecie wsparcia bezpośredniego na 2009 r. zabrakło w ogóle pomocy dla producentów mleka w postaci premii mlecznych i płatności dodatkowych, które np. w 2007 r. wyniosły łącznie 641 mln euro. Tymczasem faktyczne wydatki na WPR będą w 2009 roku znacznie wyższe, niż przewidywał to budżet. Raport Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (DG Agri) przekazany na początku lipca br. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wskazuje, że wydatki za 5 miesięcy roku finansowego (od listopada 2008 r. do końca marca br.) przewyższyły budżet aż o 1,8 mld euro. Duża część tego deficytu wynika z większych kosztów obsługi Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w
Rolnictwie (EFOGR), w tym kwot przekazanych na sektor mleka – mimo pewnych wpływów, m.in. z tytułu płatności kar za nadprodukcję mleka w sezonie kwotowym 2008/09, rozliczenia kont, zwrotów nienależnie wypłaconych kwot lub środków uzyskanych ze sprzedaży interwencyjnej. Wydatki budżetowe wzrosły również dlatego, że większość państw zażądała przyśpieszenia wypłat płatności bezpośrednich, a ich żądania zostaną spełnione.
Komisja Europejska oczekuje, że sektor mleczarski będzie nadal intensywnie wspierany. W ciągu pierwszych 5 miesięcy roku finansowego, czyli do końca marca br., przeznaczono na tę branżę 75 mln euro (55% budżetu, przewidzianego początkowo na 138 mln euro – patrz tabela poniżej), przede wszystkim na interwencyjne zakupy masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Trzeba zaś dodać, że w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu interwencja była kontynuowana na szeroką skalę.
Do tego dochodzi dość znaczący poziom refundacji eksportowych, przywróconych w styczniu br., a zupełnie nieprzewidzianych w budżecie. Również zakres zwrotów do wywozu artykułów mlecznych w produktach spoza załącznika I z pewnością będzie znacznie wyższy niż ustalone na ten cel środki (127 mln euro dla wszystkich artykułów, nie tylko mleczarskich).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności