Coraz mniejsze pogłowie świń w kraju

Niekorzystne dla producentów trzody chlewnej relacje cen skupu żywca wieprzowego do cen pasz skutkują dalszym ograniczaniem pogłowia świń w Polsce. Co prawda, w wyniku sezonowych zmian w chowie, według danych GUS w końcu lipca 2011 r. pogłowie tych zwierząt było większe niż w marcu, ale o 9,1% mniejsze niż przed rokiem i wyniosło 13,5 mln szt.

Spadek liczebności stada odnotowano we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych. Mniej niż przed rokiem było prosiąt (o 13,1%), warchlaków (o 6,5%) i tuczników (o 5,5%). Bardzo duża skala redukcji utrzymała się w pogłowiu loch prośnych (o 14,6%). Jedynie w spółkach sektora prywatnego w ciągu roku zwiększyło się pogłowie loch prośnych (o 3,3%) i trzody chlewnej ogółem (o 4,1%).

Ceny skupu żywca
Malejąca podaż tuczników z krajowego chowu przyczynia się do wzrostu cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 05-11.09.2011 r. w kraju za 1 kg żywca wieprzowego przeciętnie płacono 4,93 zł, tj. o 1,6% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 15% więcej niż przed rokiem.
W analizowanym tygodniu żywiec wołowy skupowano średnio po 5,86 zł/kg wobec 5,85 zł/kg w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowania sprzed roku cena ta była o 33% wyższa.
Za kurczęta brojlery w Polsce płacono przeciętnie 3,89 zł/kg, tj. o 1,4% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie indyki skupowano po 5,82 zł/kg wobec 5,81 zł/kg w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta były droższe o 12%, a indyki o 22%.
Ceny na rynku krajowym

Ceny prosiąt na targowiskach
W następstwie malejącej podaży prosiąt z krajowego chowu, od lutego br. ceny tych zwierząt wykazują trend wzrostowy. W dniach 05-11.09.2011 r. na krajowych targowiskach za 1 prosię płacono średnio 131 zł, o 3% więcej niż przed tygodniem i o 22% więcej niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa
Według danych ZSRIR MRiRW w kraju w dniach 05-11.09.2011 r. półtusze wieprzowe zbywano przeciętnie po 6,99 zł/kg, tj. po cenie o 2,3% wyższej niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowania sprzed roku za wieprzowinę odbiorcy płacili o 13% więcej. W analizowanym okresie średnia cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych wyniosła 12,80 zł/kg i była o 1,0% wyższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była wyższa niż przed rokiem o 31%.
W dniach 05-11.09.2011 r. tuszki kurcząt patroszonych zbywano przeciętnie po 6,13 zł/kg, tj. o 4,7% drożej niż w poprzednim tygodniu. Za tuszki indyków odbiorcy płacili średnio 9,08 zł/kg, tj. o 3,1% więcej niż tydzień wcześniej. Tuszki kurcząt i indyków były droższe niż rok wcześniej odpowiednio o 12% i o 29%.
Źródło: MRiRW, ARR