Copa-Cogeca wzywa Czechy do kontynuowania debaty o przyszłości WPR

Wzywamy prezydencję czeską do kontynuowania debaty na temat celów i zasad przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 oraz do nieustępliwości w negocjacjach z WTO” – postuluje Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca. N”

Europejscy rolnicy przyczynili się do wzmożenia debaty na temat celów i zasad przyszłej WPR podczas kongresu 30 września tego roku. Przypomnieli, że w czasach kryzysu ekonomicznego, finansowego i żywnościowego rolnictwo europejskie jest sektorem strategicznym dla rozwoju Unii Europejskiej – uważa Copa-Cogeca, największa organizacja zrzeszająca rolników w UE.

Unia Europejska musi dysponować Wspólną Polityką Rolną, której jednym z głównych celów jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności dostaw. Praca prezydencji czeskiej musi odbywać się na podstawie wniosków Rady z prezydencji francuskiej, które zostały poparte przez znakomitą większość ministrów rolnictwa” – podsumował Pekka Pesonen.

Źródło: KRiR