COPA-COGECA w kwestii zarządzania rynkiem

Copa-Cogeca wezwała Ministrów ds. Rolnictwa UE do wzmocnienia unijnych instrumentów zarządzania rynkiem w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w celu zapewnienia zrównoważonej sytuacji rynkowej dla towarów rolnych.

Na posiedzeniu wysokiego szczebla z nowym Przewodniczącym Rady, cypryjskim Ministrem ds. Rolnictwa, Panem Sofoclisem Aletrarisem Copa-Cogeca ostrzegała przed propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie rewizji obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Nastąpiło to po omówieniu przez ministrów w Brukseli propozycji Komisji w sprawie przyszłej WPR. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen podkreślił: Rolnicy stają przed coraz to nowymi wyzwaniami, a jednocześnie muszą ponosić coraz wyższe koszty produkcji. Kluczowe znaczenie ma to, by instrumenty zarządzania rynkiem pozwalały rolnikom na poradzenie sobie z niskimi cenami rynkowymi i /lub nagłym wzrostem kosztów. Copa-Cogeca apeluje o to, by nowa propozycja Komisji doprowadziła do wzmocnienia i aktualizacji siatki bezpieczeństwa oraz instrumentów zarządzania rynkiem . Na przykład, unijna cena interwencyjna masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz cena referencyjna inicjująca dopłaty do prywatnego przechowywania dla oliwy z oliwek muszą zostać zmienione z uwzględnieniem wyższych kosztów produkcji ponoszonych przez rolników“.

Dodał: “Rynki UE są coraz bardziej związane z rynkiem światowym, a nie z okresem produkcji w UE. Dlatego też Copa-Cogeca apeluje o przedłużenie okresu interwencji dla mleka na cały rok oraz poszerzenie listy produktów kwalifikujących się do dopłat do prywatnego przechowywania o ser, konopie, chmiel i pasze suche. W sektorze wina należy utrzymać prawa sadzenia, w celu zapewnienia równowagi na rynku wina. Już 15 państw członkowskich i wielu posłów do Parlamentu Europejskiego poparło te propozycję“.

Copa-Cogeca podziela również obawy ministrów dotyczące trudnej sytuacji na rynku mleka i produktów mlecznych w wielu państwach członkowskich i w związku z tym apeluje o podjęcie odpowiednich działań. Plany Komisji Europejskiej dotyczące narzucenia ograniczeń zastosowania upraw żywieniowych do produkcji biopaliw zagrażają również unijnej produkcji roślin białkowych na pasze. Wynika to z faktu, że jedynie część roślin oleistych, zbóż i buraków cukrowych wykorzystywanych do produkcji biopaliw jest przekształcana na energię. Większość z nich pozostaje w sektorze pasz, a wysokobiałkowe współprodukty produkcji energii pozwalają ograniczyć znaczną zależność UE od importów pasz.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca wyraził również poważne zaniepokojenie zmianą sposobu wytyczania Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania, gdyż wiele dawnych ONW utraci ten status, a zyskają go inne obszary. “Mamy nadzieję, że ministrowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego uzgodnią sposób wytyczania ONW, który będzie zrozumiały i uwzględni realne trudności w gospodarowaniu gruntami. Tym niemniej pochwalamy wiele aspektów propozycji Komisji Europejskiej w zakresie przyszłej polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach przyszłej WPR. Jednak Copa-Cogeca apeluje o szczególne instrumenty zielonego wzrostu, aby umożliwić uzyskanie zarówno korzyści środowiskowych, jak i wzrostu wydajności”, dodał Pesonen.

Przewodniczący Copa i Cogeca przyjęli w piątek nowy dokument stanowiska, który określa szczegółowe instrumenty zapewniające zielony wzrost w przyszłości: instrumenty, które są korzystne dla środowiska, a zarazem przyczyniają się do utrzymania zdolności produkcyjnej, wydajności i zatrudnienia. Copa-Cogeca utrzymuje, że propozycja Komisji nie osiągnie tych celów.