Copa-Cogeca w kwestii konkurencji na rynku rolnym

Copa-Cogeca zorganizowała seminarium na temat łańucha żywnościowego. Stwierdzono, że należy poprawić propozycję w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynków w nowej WPR tak, by wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym .

Na Seminarium wysokiego szczebla na temat łańcucha żywnościowego, uczestnicy powiedzieli, że propozycje Komisji Europejskiej w sprawie przyszłej WPR stanowią krok w odpowiednim kierunku, jeżeli chodzi o poprawę pozycji europejskich rolników w łańcuchu żywnościowym, ale nie idą wystarczająco daleko. Mówili również, że należy przystosować europejskie zasady konkurencji. Na Seminarium obecni byli wysocy urzędnicy instytucji UE, jak również przedstawiciele konsumentów i przemysłu rolno-spożywczego. Poseł do Parlamentu Europejskiego Michel Dantin (EPP, Fr) ostrzegał, że obecne zasady konkurencji są bardziej restrykcyjne dla rolnictwa niż dla innych sektorów, zatem należy je dostosować. Mimo że propozycja rozporządzenia w sprawie jednolitej Wspólnej Organizacji Rynków w ramach reformy WPR określa prawidłowe podejście we wsparciu dla gospodarczych organizacji rolników, nie idzie wystarczająco daleko, jako że nie zapewnia wystarczających narzędzi do tego, by rolnictwo stało się bardziej konkurencyjnym sektorem, jak tłumaczyli uczestnicy. Polityka konkurencji UE powinna pogodzić, w perspektywie długoterminowej, interesy producentów i konsumentów. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są jasne podstawy prawne, które zapewnią pewność prawną podmiotom na rynku. Grupowanie producentów i umożliwianie im skrócenia odległości między końcowymi ogniwami łańcucha może pomóc im w uzyskaniu wyższej wartości dodanej za produkcję. Te działania, wraz ze strategiami ukierunkowanymi na jakość i marketing mogą zapewnić lepszą sytuację na rynku, a dzięki niej wyższe dochody. Zróżnicowanie produktów może uświadomić konsumentowi pozytywne aspekty produkcji rolnej, a przez to zapewnić lepszy udział w wartości dodanej i zapewnić szeroką gamę produktów wysokiej jakości dla konsumentów
W celu zwalczania nieuczciwych i prowadzących do nadużyć praktyk wzdłuż łańcucha żywnościowego, prowadzono również dyskusję nad listą dobrych praktyk, uzgodnioną niedawno przez wszystkie podmioty w łańcuchu żywnościowym, w tym rolników, spółdzielnie rolnicze, handlowców, przedstawicieli przemysłu spożywczego, spółdzielni konsumenckich oraz dystrybutorów. Obecnie trwają negocjacje w sprawie opracowania ram zapewniających odpowiednie wdrażanie i przestrzeganie norm oraz rozwiązywanie sporów w przypadku niestosowania zasad. Dyskutowano nad tym, jakie podejście – oparte na obowiązkowych przepisach czy na zasadach dobrowolnych – powinno być zastosowane. Podkreślano wyraźną potrzebę opracowania Dyrektywy UE w sprawie niesprawiedliwych praktyk handlowych mającej na celu ukrócenie istniejących praktyk. Dyrektywa wykraczałaby poza zwykłe sankcjonowanie zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji i przyczyniałaby się do promowania uczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen stwierdził: Porozumienia dobrowolne są pewną opcja w radzeniu sobie z nieuczciwymi praktykami handlowymi, ale muszą przynieść szybkie efekty. Jeżeli tak się nie stanie, alternatywą bedzie opracowanie przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach biznesowych B2B“.

Źródło: Copa-Cogeca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności