Copa i Cogeca o głosowaniu w sprawie biopaliw

Copa i Cogeca uznały za krok we właściwym kierunku wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim nad wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

– Cieszymy się, że posłowie do PE postanowili dzisiaj ustalić maksymalny udział biopaliw wytwarzanych z roślin w paliwach transportowych na poziomie 7% do 2030 r. Aczkolwiek, ze względu na fakt, że co najmniej 80% nowych pojazdów będzie wyposażonych w silnik spalinowy wewnętrznego spalania, działania posłów do PE na rzecz podniesienia udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energii odnawialnej w transporcie do 12% są nierealne – można przeczytać w komunikacie organizacji.

W ocenie Copa – Cogeca  obowiązek mieszania nałożony na dostawców paliw, wykluczający biopaliwa wytwarzane z roślin opatrzone certyfikatem zrównoważoności z mieszanki paliw płynnych w 2030 r. zagrozi osiągnięciu celów UE w zakresie energii odnawialnej i klimatu. Nie zaszczepi też u inwestorów zaufania biopaliw zaawansowanych.

– Zyskają na tym jedynie paliwa kopalne, które są dużo mniej przyjazne dla środowiska. Niemniej jednak jesteśmy zadowoleni z tego, że posłowie do PE zwrócili uwagę na znaczenie lasów i ich rolę w walce ze zmianami klimatu – dodaje Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca.

Organizacje te apelują do posłów do PE, Komisji i Rady o znalezienie możliwego do przyjęcia rozwiązania dla biomasy rolnej podczas zbliżających się negocjacji trójstronnych.

Źródło: Copa – Cogeca