Copa – Cogeca: niższe zbiory zbóż w 2018 roku

Copa i Cogeca przewidują w tym roku 6% spadek produkcji zbóż i nasion oleistych w UE z powodu ekstremalnych warunków pogodowych.

– Rolnicy w niektórych krajach Europy Środkowej i Północnej – w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Danii, Szwecji, Polsce, Niemczech i Finlandii – zostali dotknięci poważną suszą, która przybiera katastrofalne rozmiary. Niektóre kraje południowe natomiast (Półwysep Iberyjski, Włochy, Francja) doświadczają powodzi. W związku z tym spodziewamy się, że zbiory zbóż w UE zmniejszą się o około 6% w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosą łącznie 273,8 mln ton – mówi Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej do spraw zbóż  Copa – Cogeca

W przypadku pszenicy zwyczajnej, Copa  i Cogeca spodziewają się zmniejszenia areału o 2,2 %, co wiąże się z faktem, iż ceny producenta wciąż są niższe od kosztów produkcji, a rolnicy nieustannie odczuwają skutki spadku cen.

Natomiast jeśli chodzi o rośliny wysokobiałkowe, to przewidywany jest spadek o 5% (100 000 hektarów) w UE-28 w porównaniu z 2017 r., co wynika z zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych. Przewiduje się, że produkcja roślin wysokobiałkowych zmniejszy się o około 1 milion ton.

Aby pomóc rolnikom cierpiącym z powodu ekstremalnych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, Copa i Cogeca zwróciły  się do Komisji Europejskiej o wypłatę zaliczek dla rolników, którzy walczą o przetrwanie. Copa i Cogeca wzywają państwa członkowskie do pełnego wdrożenia narzędzi służących przeciwdziałaniu zagrożeniom klimatycznym.

Źródło: Copa – Cogeca