Copa – Cogeca apeluje: Omnibus do 1 stycznia 2018 r.

W celu ograniczenia biurokracji oraz  promocji korzystania z programów ubezpieczeniowych, Copa i Cogeca wzywają do wdrożenia porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia Omnibus przed 1 stycznia 2018 r.

– Polityczne porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę UE jest bardzo pozytywnym krokiem. Zasady, na przykład te dotyczące dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz środki pomocy w zarządzaniu ryzykiem dla rolników, będą uproszczone. Rolnicy potrzebują szybkiego wdrożenia tych środków, aby móc z nich skorzystać jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu składania wniosków o dopłaty w ramach WPR – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

Aby nowe zasady działały w sposób efektywny zdaniem Copa – Cogeca  należy wprowadzać je spokojnie i stopniowo w okresie do 1 stycznia 2018 r.

– Wzywamy więc instytucje unijne do rozbicia rozporządzenia Omnibus na części, a następnie do szybkiego przyjęcia i wdrożenia części dotyczącej rolnictwa – podsumowuje Pesonen.

Źródło: Copa – Cogeca