Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

Na autostradzie rozwiniemy prędkość do 140 km/h, nie pójdziemy do pracy w Trzech Króli, a faktury wyślemy e-mailem. Oprócz udogodnień czeka nas również podwyżka stawek VAT oraz zakaz odliczania tego podatku od paliwa.

Wraz z nowym rokiem zmienią się ograniczenia dotyczące limitów prędkości na autostradach czy drogach ekspresowych. Nowe przepisy będą dotyczyły osób kierujących samochodami osobowymi, motocyklami oraz pojazdami ciężarowymi o masie do 3,5 tony.
Maksymalne prędkości od 1 stycznia 2011 roku:
1) na autostradzie – 140 km/h,
2) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
3) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
4) na pozostałych drogach – 90 km/h.
Ponadto fotoradary będą rejestrowały przekroczenie prędkości dopiero wtedy, gdy ustalony na danej drodze limit zostanie przekroczony o 10 km/h (wcześniej o 5km/h). Przykładowo w mieście, gdzie powinniśmy jechać maksymalnie 50 km/h, fotoradar zrobi zdjęcie po przekroczeniu przez kierowcę 60 km/h.
Z ulic znikną również atrapy fotoradarów. Zmniejszy się za to szansa na uniknięcie kary, ponieważ policjanci, strażnicy miejscy i inspekcja drogowa dostaną na wystawienie mandatu 180 dni”, a nie – jak obecnie – 30 dni.

Od 2011 roku nie będziemy pracować w święto Trzech Króli, które przypada na 6 stycznia. Posłowie uznali ten dzień za święto państwowe.
W zamian zniknie możliwość odbierania wolnego dnia za święta przypadające w sobotę. Z kodeksu pracy skreślono bowiem regulację, według której każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
W konsekwencji w okresie od roku 2011 do roku 2020 zyskamy dodatkowo dziewięć dni wolnych od pracy. Zniesienie uprawnień do odbierania wolnego za święto przypadające w sobotę odda gospodarce natomiast osiem dni roboczych.

Od stycznia wyślemy fakturę e-mailem lub faksem. Nie będziemy musieli posiadać przy tym podpisu elektronicznego. Potrzebna będzie natomiast zgoda osoby, która ma dostać taki dokument w formie elektronicznej. Bez tego zostanie nam przesłanie faktur tradycyjnie, w formie papierowej. Ponadto każdy dokument, który prześlemy przez internet, musi spełnić kryterium autentyczności i integralności. Nowością będzie także możliwość przechowywania faktur elektronicznych na serwerach poza granicami Polski

1 stycznia 2011 roku zaczną obowiązywać nowe stawki podatku VAT: 5, 8 i 23 procent. Zastąpią one dotychczas stosowane stawki: 0, 3, 7 oraz 22 procent.
Stawki 8 i 23 procent, to podwyższone czasowo stawki 7 i 22 procent. Powrócą one do pierwotnych wartości po 31 grudnia 2013 roku. Nowością jest wprowadzona na czas nieokreślony stawka 5-procentowa. Obejmie ona m.in. książki (dotychczas stawka 0 procent), nabiał i chleb (dotychczas stawka 7 procent) czy warzywa i owoce (dotychczas stawka 3 procent).
Według ekspertów na zmianach stracą nie tylko konsumenci, lecz również firmy, które świadczą usługi lub dostarczają towary na podstawie długoterminowych umów, zawartych jeszcze wtedy, gdy nie było mowy o podwyżce podatku.

Przedsiębiorcy nie będą już mogli odliczać pełnego podatku VAT od zakupu tzw. samochodów z kratką. Od 1 stycznia biznesmen odzyska od fiskusa tylko 60 proc. podatku za nabyte auto, lecz nie więcej niż 6 tys. złotych. Do końca 2010 roku do jego kieszeni wracał cały VAT, jaki został naliczony przy kupnie pojazdu.
Ponadto zlikwidowana zostanie możliwość odliczania podatku od paliwa, jakie wlewamy do baków takich pojazdów. Wspomniane ograniczenia mają obowiązywać do końca 2012 roku. Będą one dotyczyły pojazdów samochodowych, innych niż osobowe, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ustawodawca przewidział jednak pewnie wyjątki. Jakie? Pisaliśmy o tym w tekście Droższe paliwo dla firmowych samochodów.

Od 1 stycznia wzrośnie minimalne wynagrodzenie, jakie musi wypłacić nam szef za wykonaną pracę. W roku 2010 najniższa płaca wynosiła 1.317 zł brutto. W roku 2011 będzie o 69 zł wyższa, czyli wyniesie 1.386 zł brutto.

Pracownik po 50. roku życia dostanie wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu. Teraz od 15 dnia niezdolności do pracy otrzymuje on tylko 70 proc. wypłaty. Jego młodszy kolega dostaje natomiast 80 proc. pensji aż do 33 dnia leżenia w szpitalu. Dopiero od 34 dnia jego świadczenie zostaje obniżone.
Ponadto wraz z nowym rokiem podniesiona zostanie minimalna wartość zasiłku chorobowego. Oblicza się go na podstawie najniższej pensji z 12 miesięcy poprzedzających przejście na zwolnienie. Podstawa tego świadczenia to 86,29 proc. minimalnej płacy.

1 stycznia zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą ojcom adopcyjnym skorzystać z urlopu ojcowskiego również po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia.
Teraz ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego tylko do momentu ukończenia przez adoptowane dziecko 12 miesięcy. Po nowym roku taki urlop będzie można wykorzystać w okresie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji dziecka.
Wolne będzie przysługiwało do momentu ukończenia przez malucha 7. roku życia. Gdy dziecko ma odroczone obowiązki szkolne, to czasu będzie więcej, a urlop można wziąć do ukończenia przez dziecko 10 lat.
W roku 2011 urlop ojcowski będzie trwał tydzień, a wraz z nadejściem 2012 roku zostanie on wydłużony do dwóch tygodni.

Od 1 stycznia rejestracja samochodów będzie się odbywała również za pośrednictwem stron Biuletynu Informacji Publicznej, które prowadzą starostwa.
Źródło: e-money.pl