Co zagraża wschodzącym siewkom buraka cukrowego?

Wiosna to newralgiczny moment w uprawie buraka. Od przygotowania pola pod zasiewy, przebiegu wschodów i uzyskanej obsady uzależniony będzie dalszy wzrost i uzyskany plon buraków.

Wczesne siewy w dobrze przygotowaną glebę umożliwiają siewkom buraka szybki i wyrównany wzrost. Pozwoli to także na szybkie osiągniecie fazy pękania kory pierwotnej korzenia.

Jest to bardzo ważne, ponieważ w tej fazie wzrostu kończy się czas podatności roślin na działanie patogenów zgorzeli siewek. Najgroźniejszym z wywołujących tę chorobę jest grzyb Aphanomyces copchlioides. Jego aktywność warunkują warunki panujące w glebie. Wysoka wilgotność i dobrze ogrzana ziemia sprzyjają aktywności tego patogena. Stąd zwykle późno siane plantacje czy przesiewy są bardziej zagrożone wystąpieniem zgorzeli niż plantacje wysiane wcześniej. Jeżeli A. cochlioides w takich warunkach zaatakuje dopiero wschodzące rośliny, to spowoduje ich całkowite zamieranie. Jeżeli infekcja następuje w późniejszej fazie wschodów, grzyb uszkadza tkankę tuż pod rozetą liściową. Tkanka ta jest odpowiedzialna za przyrost korzenia na grubość. W skutek jej uszkodzenia tworzy się charakterystyczne przewężenie a rozetę z korzeniem łączy tylko nitkowata wiązka przewodząca. Dlatego chorobę tę często określa się jako przewężenie szyjki korzeniowej”. Rozeta liściowa rośnie tak długo, jak długo ilość dostarczanej do niej wody i składników mineralnych jest do tego wystarczająca. W przypadku suszy następuje jej zasychanie. Natomiast w dobrych warunkach pogodowych rozwija się do momentu, gdy nastąpi samoistne rozerwanie utrzymującej ją wiązki przewodzącej.

Oczywiście nasiona są zaprawiane fungicydami skutecznie chroniącymi wschody przed działaniem patogenów zgorzeli siewek. Jednak mimo to, w warunkach ciepłej i mokrej wiosny mogą one powodować znaczące straty w obsadzie roślin na polu.

Dużym niepokojem napawa fakt, że najskuteczniejszy fungicyd stosowany do zabezpieczania wschodów buraka przed A.cochlioidesTachigaren 70 WP za dwa lata na mocy rozporządzeń unijnych zostanie wycofany z użytku. Jak dotąd nie mamy żadnego fungicydu, który dorównywałby mu skutecznością. O ile sytuacja się nie zmieni, rok 2012 może okazać się pierwszym obarczonym ryzykiem znacznych start w obsadzie na skutek zgorzeli siewek.

Wschodzące rośliny buraka narażone są także na uszkodzenia spowodowane żerowaniem szeregu szkodników. Pierwsze na siewkach pojawiają się pchełki. Te drobne chrząszcze żerują na liścieniach i pierwszych parach liści powodując charakterystyczne wżery. Dzieje się tak pomimo bardzo dobrego zaprawiania nasion nowoczesnymi insektycydami. Pchełka, by ulec zatruciu, musi “zjeść” odpowiednią ilość tkanki roślinnej, by wraz z nią pobrać śmiertelną dawkę insektycydu. In większa będzie liczebność populacji tego szkodnika, tym silniejsze uszkodzenia zaobserwujemy na plantacji. Jednak zasadniczo ochronne działanie zapraw jest wystarczające dla zapobieżenia startom wynikającym z żerowania tych owadów.

Stosowany system ochrony przed szkodnikami w pełni likwiduje problem śmietki burakowej. Mimo znacznych ilości składanych jaj, wiosenne minowanie liści przez larwy tej muchówki należy do rzadkości. Z tego powodu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabiegów ochronnych przeciwko tym szkodnikom.