Co Unia zabrała, teraz oddaje…

…czyli będą wyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników objętych w 2014 roku dyscypliną finansową. Aż o 152, 3 mln złotych.

W 2013 roku na podstawie przepisów Komisji Europejskiej, rolnicy, którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali objęci tzw. dyscypliną finansową – należne im dopłaty finansowane z budżetu UE zostały obniżone o współczynnik 2,45%. Przepisy te objęły 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł.
Wprowadzenie powyższej dyscypliny finansowej było konsekwencją przekroczenia zaplanowanego budżetu finansowego na realizację dopłat bezpośrednich za 2013 rok – budżet ten był wyższy od faktycznie dostępnego. W związku z tym, rachunki trzeba było wyrównać, i do unijnej kasy zwrócić to, co niesłusznie wzięliśmy.

Okazało się jednak, że z przekazanych przez Polskę pieniędzy, UE wykorzystała tylko ponad milion złotych. Dlatego pozostała część tych środków, czyli 152,3 mln zł zostanie zwrócona naszym rolnikom. Trafią one do tych, którzy ubiegali się w 2014 roku o przyznanie dopłat bezpośrednich i zostali objęci dyscypliną finansową – czyli przysługujące im płatności są większe od 2 tys. euro.

Takich rolników jest w 2014 r. nieco ponad 406 tys. W ich przypadku, należne im dopłaty bezpośrednie, zgodnie z decyzją UE dotyczącą tzw. dyscypliny finansowej, najpierw zostaną obniżone o 1,3% ( łącznie ok. 93,5 mln zł), a następnie podwyższone, w sumie o kwotę 152,3 mln zł, którą Komisja Europejska zwróciła Polsce w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Z różnicy pomiędzy tymi dwoma kwotami wynika, że rolnicy, którym przysługują dopłaty bezpośrednie za 2014 r. w wysokości ponad 2 tys. euro, pomimo objęcia ich tzw. dyscypliną finansową, otrzymają wyższe dopłaty, niż to wynika z obliczenia stawek płatności i powierzchni upraw.
Decyzje administracyjne przyznające im wyższe dopłaty bezpośrednie wydają kierownicy biur powiatowych ARiMR. Proces ten mógł się rozpocząć dzięki opublikowaniu 29 grudnia 2014 r. rozporządzenia Rządu w sprawie zmiany zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Renata Struzik, źródło: ARiMR