Co UE robi dla przyszłości?

Przyjrzyjmy się niektórym projektom realizowanym dzięki funduszom unijnym, które mają pomóc w wychodzeniu z obecnego kryzysu, tworzeniu miejsc pracy oraz polepszaniu jakości życia w Europie.

Środowisko
Jedna trzecia wszystkich owoców i warzyw, które zjadamy, nie istniałaby bez owadów zapylających. Pszczoły miodne i inne owady są jednak powoli eliminowane ze środowiska. Ma na to wpływ szereg czynników, których głównym źródłem jest działalność człowieka (zanieczyszczenie, pestycydy, niektóre praktyki rolnicze). 
Projekt STEP (Status and Trends of European Pollinators) dokumentuje istotę i skalę zmniejszania się populacji dzikich i udomowionych owadów zapylających, które są istotnym elementem bioróżnorodności w Europie. Równolegle bada też zanikanie roślin uzależnionych od takiego zapylania.
Co najważniejsze, STEP ma zaproponować strategie, które pomogą zmniejszyć tempo znikania owadów i tym samym ochronić nasze zapasy żywności. W projekcie uczestniczą naukowcy z 16 krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Danii, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Grecji, Włoch, Bułgarii, Estonii, Finlandii, Polski, Holandii, Belgii oraz Serbii.
Transport 
Znalezienie mniej kosztownych i przyjaznych dla środowiska sposobów podróżowania to wyzwanie nie tylko dla Europy. Przedłużająca się dyskusja na temat praw do emisji dwutlenku węgla tylko to potwierdza.
Łotewski projekt ESTOLAS (Extremely Short Take Off and Landing on Any Surface), prowadzony dzięki funduszom unijnym, ma znaleźć alternatywny środek transportu, rozwijając koncepcję hybrydowego statku powietrznego – połączeniu samolotu, helikoptera i poduszkowca. To futurystyczne rozwiązanie mogłoby być używane do wszelkich celów – od niewielkiego po duży samolot pasażerski lub transportowy. W dodatku byłoby bardziej opłacalne i zużywałoby mniej paliwa niż obecne samoloty. Poza Łotwą, w projekcie uczestniczą Niemcy i Wielka Brytania.
Nanotechnologie
Czy kiedykolwiek marzyło Ci się, by samochód sam utrzymywał się w czystości? Okazuje się, że ta wizja może być bliżej realizacji, niż się nam wydaje.
Projekt NANOCLEAN bada, jak zoptymalizować samoczyszczące się powierzchnie na potrzeby przemysłu samochodowego, przez połączenie specjalnie zaprojektowanych materiałów i technologii ich produkcji. Kontrolowanie własności nawilżania wyrobów z plastyku może również otworzyć drogę do zastosowań w innych dziedzinach, takich jak wyroby konsumenckie, sprzęt medyczny oraz urządzenia gospodarstwa domowego. Partnerami w projekcie NANOCLEAN są podmioty przemysłowe i naukowe z Hiszpanii, Holandii, Włoch i Niemiec.
Energia i technologie
Przerwy w dostawie prądu i wyskakujące korki wkrótce odejdą do przeszłości 
Prąd zwarciowy, jaki występuje w wyniku spięcia, to coraz większy problem dla sieci elektrycznych, ponieważ wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, niezawodność i dostępność wielu jej elementów. Projekt ECCOFLOW ma zwiększyć wydajność sieci elektrycznych dzięki stworzeniu i testach nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego drugiej generacji (superconducting fault current limiter – SFCL). Rozwiązanie będzie zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom dzięki natychmiastowej reakcji na prąd zwarciowy oraz dużej wytrzymałości na rosnącą liczbę i intensywność tego typu zdarzeń. Ograniczniki pozwolą również na tworzenie innowacyjnych sieci elektrycznych o dużej gęstości. W projekt zaangażowani są partnerzy przemysłowi i naukowi z Francji, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Szwecji, Niemiec i Szwajcarii.
(EG)