Co słychać na rynku środków produkcji dla rolnictwa

W lipcu 2012 r. zmalał popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co skutkowało spadkiem cen. Umiarkowanie potaniały nawozy mineralne i bezpośrednie nośniki energii, natomiast ceny maszyn rolniczych i pestycydów nieznacznie wzrosły. W efekcie uśrednione ceny środków produkcji utrzymały się na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Słabnący popyt na nawozy mineralne w okresie letnim spowodował wprowadzenie sezonowych obniżek cen przez głównych dystrybutorów. Ceny maleją już trzeci miesiąc z kolei, jednak skala obniżek jest niewielka. W lipcu ceny nawozów mineralnych zostały obniżone średnio o 0,2%. Najbardziej potaniał saletrzak (o 1,8%) oraz nawóz trójskładnikowy (o 1,3%). Podrożał natomiast superfosfat potrójny i fosforan amonu (o 0,3%). Od początku roku nawozy mineralne podrożały o 5,4%, w tym najsilniej nawóz trójskładnikowy (o 9,1%), polifoska (o 7,9%) oraz sól potasowa (o 6,5%).

W ciągu 12 miesięcy wzrost cen nawozów mineralnych wyniósł 10,9%, w tym sól potasowa podrożała o 16,3%, polifoska o 15,3%, a fosforan amonu o 13,3%.
Nawozy azotowe podrożały średnio o ponad 8%, a superfosfaty o blisko 9%. W najbliższych miesiącach ceny nawozów mineralnych prawdopodobnie pozostaną stabilne, jednak pod koniec roku mogą wzrosnąć.
Symboliczny spadek cen nawozów mineralnych w lipcu 2012 r., przy stabilnych cenach pszenicy spowodował, że ich wzajemne relacje nie zmieniły się, a na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 4,7 kg pszenicy, tj. o 0,2 kg więcej niż przed rokiem. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,8 kg pszenicy), a najdroższym nawóz trójskładnikowy (6,0 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej nieznacznie się pogorszyły. Na zakup 1 kg NPK w lipcu 2012 r. należało przeznaczyć 7,7 kg żywca wieprzowego, o 0,1 kg więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 0,4 kg mniej niż przed rokiem.
W lipcu 2012 r. nieznacznie potaniały nawozy wapniowe (o 0,5%) i obecnie są o 4,2% tańsze niż przed rokiem.
Od maja b.r. światowe ceny nawozów mineralnych systematycznie spadają. W lipcu ceny spadły średnio o kolejne 1,6%. Spadek cen nawozów na świecie wynika przede wszystkim z wyraźnych obniżek cen mocznika, który ma ponad 40% udział w tworzeniu indeksu zmian światowych cen nawozów. Mocznik potaniał w lipcu o 8,4%. Podrożała natomiast sól potasowa (o 1,1%), a ceny fosforanu amonu i superfosfatu5 pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca.

W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów mineralnych w handlu światowym zmniejszyły się prawie 10%. Mocznik potaniał w tym czasie o 19%, fosforan amonu i superfosfat potrójny – o 13%. Cena soli potasowej pozostała na poziomie lipca 2011 r. Spadek światowych cen nawozów mineralnych jest spowodowany wzrostem potencjału produkcyjnego oraz zwiększeniem stanu zapasów głównie w segmencie nawozów azotowych oraz fosforowych. W najbliższych miesiącach można oczekiwać niewielkich wzrostów cen nawozów w handlu światowym, w związku ze zwiększeniem indeksu światowych cen żywności.
Ceny środków ochrony roślin w lipcu nieznacznie wzrosły. Podwyżkom sprzyja utrzymujący się popyt na tę grupę środków produkcji dla rolnictwa. W lipcu wzrost cen wyniósł średnio 0,2%, w tym najbardziej podrożały środki gryzoniobójcze (o 1,1%) oraz Chwastox i Karate (o 0,7%). Potaniał natomiast Decis (o 0,4%). Ceny pestycydów są obecnie o 2,0% droższe niż przed rokiem, przy czym Miedzian podrożał w tym okresie o 6,8%, a zaprawy nasienne i Roundup potaniały odpowiednio o 8,6 i 5,2%.
W lipcu 2012 r. średnie ceny bezpośrednich nośników energii spadły, głównie z powodu obniżek cen paliw ropopochodnych oraz gazu ziemnego. Średni spadek cen wyniósł 0,7%, w tym benzyna potaniała o 2,7%, a olej napędowy o 2,6%. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednie nośniki energii podrożały jednak o ponad 8%, w tym najbardziej olej napędowy (o 12,5%), olej opałowy (o 12,1%), gaz propan-butan LPG (o 11,7%) oraz benzyna (o 10,8%)
Spadek cen paliw ropopochodnych w Polsce jest spowodowany przede wszystkim obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach w czerwcu i lipcu do poziomu około 100 USD/baryłkę. Ropa Brent zdrożała wprawdzie w lipcu o 7,9%, ale wciąż jest o 11,4% tańsza niż rok wcześniej.
W lipcu 2012 r. średnie ceny materiałów budowlanych podobnie jak w miesiącu poprzednim pozostały stabilne. Najbardziej, bo o 0,6% podrożały blachy dachowe oraz drzwi płytowe, potaniał natomiast cement (o 0,9%). Materiały budowlane są obecnie o 3,1% droższe niż przed rokiem. W ciągu 12 miesięcy najbardziej podrożały płyty styropianowe (o 8,5%) oraz wapno budowlane (o 6,4%), potaniały natomiast o 4,8% płyty OSB.
Kolejny miesiąc z kolei drożeją maszyny rolnicze. W lipcu 2012 r. podrożały one średnio o 0,5%, w tym najbardziej prasy zbierające (o 2,6%). Tańsze, o 0,7% były natomiast rozsiewacze nawozów. W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały o 5,5%, w tym kultywatory aż o 37,8%. Tańsze niż przed rokiem o 6,7% były natomiast schładzarki do mleka.