Co nowego na rynku bydła mlecznego w 2011 roku

Po kryzysie roku 2009, związanym ze spadkiem cen mleka oraz pogłowia bydła o 1% ikrów mlecznych aż o 4,2 %, w Polsce rok 2010 już wyglądał lepiej. Również prognozy na 2011 są bardzo optymistyczne. Ceny mleka od kilku miesięcy rosną, co przekłada się na wzrost opłacalności produkcji. W październiku 2010 roku za 1 litr mleka można było otrzymać 1,22 zł (ceny różnią się w poszczególnych regionach kraju). Dodatkowo na rynku obserwuje się wzrost zainteresowania produktami mlecznymi, który skutkuje większym spożyciem. Także ten element wpływa bezpośrednio na wzrost podaży. Ograniczeniem zyskowności dla producentów jest jednak wzrost cen pasz, wynikający zmałej ilości surowców paszowych na rynku a tym samym z ich wysokiej ceny.

Szacuje się, że obecnie w Polsce pogłowie bydła wynosi 5,6 miliona sztuk, a produkcja mleka oscyluje na poziomie 12 mld litrów. Jednym z czynników mających wpływ na sytuację rynkową jest zmiana struktury chowanych i hodowanych ras oraz linii bydła mlecznego. W Polsce zwiększa się liczba krów wysokowydajnych. Dzięki wzrostowi wydajności producenci podnoszą efektywność produkcji utrzymując mniejszą liczbę zwierząt.

Trzeba jednak pamiętać, że aby w pełni wykorzystać potencjał najlepszych genetycznie osobników należy zadbać o odpowiednie pasze i dodatki żywieniowe. Dopiero poprzez łączenie pożądanych cech i potencjału genetycznego ras oraz stosowanie wysokiej jakości pasz dostosowanych do indywidualnych potrzeb producent jest w stanie osiągnąć optymalne wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

Kolejnym czynnikiem odgrywającym bardzo istotną rolę w osiąganiu wysokich wyników są warunki w jakich trzymane są zwierzęta. Obserwuje się wzrost inwestycji wnowoczesny sprzęt oraz budynki zapewniające bydłu odpowiedni standard, ajednocześnie redukujące ilość pracy przy obsłudze produkcji. Zrozumienie tych zależności ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia najlepszych rezultatów. Zwierzęta znowoczesnych gospodarstw potrzebują bowiem innego traktowania niż zwierzęta ztradycyjnych ferm.

W nadchodzącym, 2011 roku zagrożeniem dla stabilnych wyników produkcyjnych oraz wzapewnieniu odpowiedniego składu mleka i zdrowotności zwierząt może być duże zróżnicowanie jakości kiszonek iziarna na paszę. Wynika to z niestabilnej sytuacji pogodowej podczas całego zeszłego sezonu wegetacyjnego oraz niedoborem surowców paszowych na rynku. Może to doprowadzić do dużych wahań oraz niestabilnej produkcji. Rozwiązaniem jest stosowanie pasz treściwych o zapewnionym stałym składzie.

Uwzględniając obecną sytuację na rynku oraz zmiany jakie na nim zachodzą Provimi Polska stworzyło nowe produkty i ulepszyło programy żywieniowe dla bydła mlecznego. Innowacyjne linie produktowe w pełni wykorzystują potencjał genetyczny, podnoszącjednocześnie wydajność krów. Nowe produkty jeszcze lepiej spełnią oczekiwania rynku i wymagania klientów.

Dzięki globalnej strategii One Provimi, w pracach nad udoskonaleniem oferty skierowanej do producentów bydła mlecznego uczestniczyli najlepsi naukowcy i praktycy z całego świata. Efektem tego są produkty spełniające najostrzejsze wymagania.

– Wśród korzyści płynących z połączenia wiedzy z różnych części świata, dotyczących bezpośrednio klientów, wyróżnić można innowacyjne produkty ikoncepcje, rozszerzenie wiedzy doradców Provimi, lepsze wykorzystanie zasobów imożliwości ferm wysoko wyspecjalizowanych – mówi Marcin Goździela, menedżer linii produktowej dla bydła na Polskę, Ukrainę i Europę Południowo-Wschodnią. – Pierwsze efekty założeń One Provimi już widać. Są nimi nowe linie produktowe dla bydła mlecznego bazujące na innowacjach ze świata nauki i technologii. Już niebawem pojawią się nowe dodatki mineralno-witaminowe. Zgromadzona wiedza pozwoli również na rozszerzenie oferty serwisowej kierowanej do hodowców oraz rozwinięcie usług laboratoryjnych opartych onajnowsze metody badawcze, np. określające wartość pokarmową kiszonki zkukurydzy – dodaje Goździela.

Wprowadzane przez Provimi linie produktowe zaspokoją potrzeby zwierząt chowanych wróżnych warunkach i o różnych wymaganiach. Szeroka oferta pasz treściwych oraz dodatków specjalistycznych, wsparte fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem doradców Provimi w zakresie żywienia, weterynarii oraz zarządzania stadem, pozwolą osiągać najlepsze wyniki produkcyjne w każdym stadzie.

Provimi Polska Sp. z o.o.