Co europejscy konsumenci sądzą o GMO?

Zgodnie z ostatnimi wynikami badań Eurobarometru oraz Brytyjskiej Agencji Ochrony Konsumentów wynika, że z roku na rok zwiększa się świadomość konsumentów w zakresie GMO. Ostatnie badania wykazują, że postrzeganie żywności genetycznie zmodyfikowanej dzisiaj jest bardziej pozytywne niż jeszcze kilka lat temu.

Jaka jest reakcja konsumentów, gdy oferuje się im oznakowaną żywność wyprodukowaną z udziałem GMO? Tam, gdzie jest możliwość wyboru pomiędzy produktami GMO lub nie GMO na półkach sklepowych konsumenci wybierają żywności genetycznie zmodyfikowaną. Niezależnie od opinii wyrażanych podczas badań, większość konsumentów nie unika żywności GM podczas dokonywania zakupów w sklepach spożywczych, co sugeruje stwierdzenie, że tak naprawdę nie obawiają się tego rodzaju żywności.

Żądni wiedzy!
Zgodnie z wynikami badań Eurobarometru 34% europejczyków uważa, że brakuje dostatecznych informacji na temat GMO, w niektórych krajach liczby te sięgają powyżej 50%, co potwierdzają również inne podobne badania.

Wyniki badań dowodzą ponadto, że:
-51% europejczyków deklaruje wybór żywności genetycznie zmodyfikowanej, jeśli w jej produkcji zużyto mniej pestycydów niż w przypadku produkcji konwencjonalnej;
-49% europejczyków będzie kupować żywność genetycznie zmodyfikowaną, jeśli została ona wyprodukowana w sposób bardziej przyjazny środowisku niż jej konwencjonalne odpowiedniki;
-w wielkiej Brytanii, badania Instytutu Dystrybucji Artykułów Spożywczych pokazują, że 52% konsumentów brytyjskich postrzega żywność genetycznie zmodyfikowaną jako dostępne narzędzie rozwiązania światowego problemu z niedoborem żywności, a jedynie 13% nie zgadza się z tym poglądem. 47% respondentów stwierdziło, że rośliny genetycznie zmodyfikowane pomogą rolnikom radzić sobie z rosnącymi problemami zmian klimatycznych i warunków pogodowych, aby walczyć z chorobami roślin, podczas gdy jedynie 12% z nich się z tym nie zgadza.

… gwarancja odpowiednich instytucji naukowych
44% respondentów biorących udział w badaniach Eurobarometru kupują lub wyrazili gotowość zakupu żywności genetycznie zmodyfikowanej, jeśli będzie ona dopuszczona przez odpowiednio do tego powołane jednostki kontrolne.

GMO – już nie główna obawa społeczeństwa
Na przekór wcześniejszym przekonaniom GMO nie znajduje się już na wysokim miejscu na liście obaw europejskiego konsumenta. Aktualne badania Brytyjskiej Agencji Standardów Żywności wykazują malejące obawy społeczeństwa wobec żywności genetycznie zmodyfikowanej. Porównując badania przeprowadzone w 2001 roku, kiedy to 40% respondentów było przeciwnych GMO w roku 2009 liczba ta zmalała do 21%.
Jednoznacznie jedynie 3% badanych wskazało GMO, jako źródło obaw w badaniach przeprowadzonych w 2008 roku.

Jakie wynikają z tego wnioski?
Konsument powinien mieć przede wszystkim wybór, co do oferowanych produktów. W Unii Europejskiej obowiązują wymogi w zakresie znakowania produktów spożywczych wykorzystujących do produkcji surowce genetycznie zmodyfikowane, jeśli ich zawartość w produkcie jest wyższa niż 0,9%.
Czego nadal jednak brakuje? Odpowiedniej wiedzy i powszechnej informacji na temat tego, czym są organizmy genetycznie zmodyfikowane oraz jakie skutki niesie za sobą wykorzystanie ich w rolnictwie, przetwórstwie, produkcji żywności i pasz.
To rządy państw powinny dbać o zapewnienie odpowiedniego zakresu informacji swoim konsumentom. Mimo wielu starań ze strony tak organizacji rolniczych jak i naukowców, obraz ten jest zamazywany przez negatywne i budzące strach działania organizacji pseudo ekologicznych. Budzące postrach plakaty, kukły i przedstawienia oraz towarzyszący temu zamęt medialny powoduje, że w przekonaniu konsumentów budzą się liczne obawy i niechęć wobec GMO. Nieuzasadniona dowodami naukowymi swoista nagonka na wykorzystanie GMO w produkcji rolniczej powoduje nie tylko zablokowanie rozwoju rolnictwa europejskiego, ale przede wszystkim zanik konkurencyjności europejskich rolników, wobec rolników z krajów trzecich, gdzie wprowadza się coraz więcej nowych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych (po przeprowadzeniu bardzo precyzyjnej oceny pod względem ich bezpieczeństwa). Co ciekawe żadna z organizacji ekologicznych” nie buntuje się przeciwko wykorzystaniu GMO w produkcji leków, pasz czy żywności. Jakie więc pobudki kierują ich działaniami?