Co dalej z ptasią grypą pod polska granicą?

Niedawno pisaliśmy o wykryciu wyjątkowo groźnego szczepu wirusa ptasiej grypy w miejscowości Heinrichswald w Niemczech, 50 km. od polskiej granicy. Komisja Europejska i niemieckie służby zadbały już o to, aby wirus się nie rozprzestrzenił. Na razie jednak tylko do 22. grudnia.

W dn. 6 listopada br. w hospodarstwie hodowlanym indyków w Heinrischwalde, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w północno-wschodniej części Niemiec potwierdzono obecność wirusa wysoko zjadliwej ptasiej grypy – podtyp H5N8. Jest to pierwszy przypadek pojawienia się tego groźnego szczepu ptasiej grypy w Europie. Do tej pory występował on tylko w Azji.
W zakażonym gospodarstwie ubojowi poddano 31 tys. szt. indyków, wprowadzono strefy zapowietrzoną i zagrożoną oraz inne środki ochronne wymagane na mocy dyrektywy 2005/94/WE.
W promieniu 50 km od fermy w Heinrichswalde wprowadzono zakaz wypuszczania drobiu z pomieszczeń. Przewidziano również szczegółowe badania ptaków we wszystkich gospodarstwach znajdujących się w promieniu 3 km od zakażonej fermy. W dn. 8 listopada br. Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję wykonawczą Komisji z dn. 6 listopada 2014 r. (2014/778/UE) dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N8 w Niemczech. W załączniku do decyzji określone są obszary zapowietrzone i zagrożone, na których mają zastosowanie unijne środki w zakresie zdrowia zwierząt. Decyzję stosuje się do dn. 22 grudnia 2014 r.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA