Co dalej z kwalifikowanym materiałem siewnym?

W ocenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ostatnia zmiana rozporządzenia Rady Ministrów dotycząca obniżenia stawek dopłat do materiału siewnego lub sadzeniakowego w kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie miała negatywny wpływ na dalszy rozwój polskiego rolnictwa.

Jak zaznacza ŚIR, zużycie kwalifikowanego materiału siewnego w obecnym czasie jest na niskim poziomie, co negatywnie wpływa, na jakość plonu i plonowanie roślin, a tym samym zmniejsza konkurencyjność naszego rolnictwa

Po przyjęciu takiego rozporządzenia zużycie materiału siewnego jeszcze spadnie.  Obserwuje się, że wzrasta świadomość, co do stosowania materiału kwalifikowanego, nastąpiła korzystna tendencja w wymianie materiału siewnego i sadzeniakowego. Poprzez dopłatę do roślin strączkowych zwiększa się produkcja białka krajowego Użycie materiału kwalifikowanego jest najlepszym, najtańszym sposobem na wzrost i jakość  plonu  bez użycia  chemicznych środków ochrony roślin i zwiększonego nawożenia – informuje ŚIR
      
Dopłata do materiału siewnego jest jedną z pomocy dla polskiego rolnictwa przez Rząd RP w ramach pomocy de minimis, której nie zabraniają przepisy Unii Europejskiej (limit 15 000 euro na trzy lata).

Świętokrzyska Izba Rolnicza postuluje do ministerstwa rolnictwa o zwiększenie o 20% środków finansowych z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego.

Zdaniem świętokrzyskiego samorządu rolniczego istnieje też  konieczność wprowadzenia pozamiejscowych punktów przyjmowania Wniosków o przyznanie dopłaty do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Z uwagi na fakt, że wnioski te będą przyjmowane w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 można by  jak podkreśla ŚIR w każdym mieście powiatowym  wskazać 13 terminów (osobny dla każdego miasta powiatowego w okresie przyjmowania wniosków) na złożenie przedmiotowego wniosku w wybranym mieście powiatowym.

Potrzebna by tu była koordynacja z samorządem bądź z ARiMR. Oczywiście w każdym momencie w terminie składnia wniosków można było by złożyć taki wniosek osobiście w siedzibie ARR w Kielcach lub przesłać pocztą. Jest to ważna sprawa w kontekście wejścia  w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419), gdzie od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat oraz zmienia się formularz wniosku o dopłaty – mówi Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Obi oba