Co dalej z glifosatem?

W grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny substancji czynnej glifosat na szczeblu Unii Europejskiej i będzie on trwał około dwóch lat. To standardowa procedura, zgodnie z którą substancje czynne do ochrony roślin podlegają regularnej ocenie.

Podczas spotkania prasowego, które odbyło się online 11 maja br. firma Bayer poinformowała, że w proces regulacyjny dotyczący glifosatu zaangażowani są eksperci z całej Unii Europejskiej.  Firma zapewniła, że cały proces prowadzony jest w oparciu o badania naukowe, w sposób transparentny. Obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r.

Zgodnie z prawem UE, w trakcie ww. procesu zwykle jedno państwo członkowskie UE (tzw. Sprawozdawca) jest odpowiedzialne za naukową ocenę substancji czynnej. W przypadku glifosatu, z uwagi na bardzo dużą liczbę badań naukowych, które należy ocenić, zdecydowano, aby jako Sprawozdawcy pracowały wspólnie cztery państwa. Są nimi: Francja, Holandia, Szwecja i Węgry. Raport tych państw, działających jako Grupa ds. Oceny Glifosatu (ang. Assessment Group on Glyphosate – AGG), spodziewany jest obecnie w czerwcu 2021 r.

Raport ten będzie dyskutowany z ekspertami naukowymi z wszystkich pozostałych państw członkowskich UE. Nad całością procesu czuwa Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po zakończeniu procedury KE sporzadzi wniosek ustawodawczy, który będzie zezwalał lub zabraniał stosowania glifosatu w UE. Wniosek zostanie poddany głosowaniu w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, któremu przewodniczy Komisja Europejska. Informacje o postępach w procesie i składanej dokumentacji znajdują się na stronie www.glyphosate.eu, dostępnej również w języku polskim. Upublicznienie tej dokumentacji  to realizacja zobowiązania Grupy Firm ds. Odnowienia Zezwolenia Glifosatu (ang. Glyphosate Renewal Group – GRG) w zakresie przejrzystości procesu.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), odpowiadająca za zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych, przeprowadzi w latach 2021-2022 swoją ocenę glifosatu. Jak oceniła glifosat służy rolnikom nie tylko do skutecznego zwalczania chwastów, ale także do zmniejszania śladu środowiskowego i węglowego rolnictwa. Dobrym przykładem jest uprawa konserwująca, ograniczająca orkę i pokrywająca glebę mulczem. Zmniejsza ona zużycie paliwa i emisję gazów cieplarnianych, a także skutkuje mniejszą erozją i zagęszczaniem gleby, pozwalając zachować jej wilgoć i zdrowie.

Glifosat, skutecznie i bezpiecznie stosowany od ponad 40 lat jest jednym z najlepiej przebadanych pestycydów na świecie. Na przykład w styczniu 2020 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) potwierdziła pozytywną opinię o bezpieczeństwie glifosatu. Także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) oraz wiodące organy regulacyjne ochrony zdrowia w Niemczech, Australii, Korei Południowej, Kanadzie, Nowej Zelandii, Japonii i w wielu innych państwach potwierdzają bezpieczeństwo środków opartych na glifosacie, pod warunkiem stosowania ich zgodnie z zaleceniami.

3 KOMENTARZE

  1. Masakra . Wystarczy zrobić sobie badania na obecność glifosatu w moczu i przekonacie się jak jesteście nim zatruci . Stosowanie glifosatu to trucie wód gruntowych , zwierząt i ludzi . Glifosat w organizmie powoduje nieodwracalne choroby . Naukowcy , ciekawe ile oni biorą kasy za wystawianie takich opinii .

    • No bo ty jesteś mądrzejsza od naukowców. A znając życie codziennie jesz suplementy i inne nieprzebadane gów.o. które jest dużo bardziej szkodliwe jak ten glifosat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności